Dokumenterte fordeler med vindkraft

Vindkraft er viktig for å nå klimamålene og ta vare på planeten. Dette er ikke noe vi påstår – det er et faktum som støttes av grundige forskningsprosjekter. Her har vi samlet interessant og nyttig informasjon til deg.


Rogaland leder an i det grønne skiftet
Et historisk skifte fra fossilt til fornybart finner sted i energifylket Rogaland. Her gjennomfører vi det politikere og myndigheter har lovet i den signerte avtalen om EUs fornybardirektiv.

På grunn av manglende lønnsomhet, bestemte eierne å legge ned gasskraftverket på Kårstø. Samtidig bygges det like mye ny fornybar elektrisitetsproduksjon fra vindkraft i samme fylke. Fantastisk!

Ut: 3 TWh fossil elektrisitetsproduksjon fra gasskraftverket, inklusive 1 million tonn CO2-utslipp årlig ved full produksjon.

Inn: 3 TWh fornybar elektrisitet fra vindkraft og null utslipp!

Myten om at vi har nok strøm
I Norge er det vanlig å si at vi er selvforsynt med strøm fra vannkraften, og at det derfor ikke er behov for å bygge ut flere vindkraftverk. Da glemmer vi at vi også må fase ut den betydelige fossilbruken i Norge og elektrifisere norsk industri, næringsliv, husholdning og transport hvis vi skal nå klimamålene.

Tabellen nedenfor viser fossil energibruk i TWh i ulike sektorer og næringer i 2012. Her er det tydelig at det er en lang vei å gå.

(Kilde: SSB)


I tillegg er England og Tyskland allerede viktige markeder for norsk elektrisitet. I begge disse landene brukes fortsatt fossile energikilder i stor grad i kraftsektoren, men landene har som mål å erstatte store deler av den fossile energibruken med fornybare løsninger. I noen perioder har de også overskudd av vindkraft som Norge kan kjøpe til lave priser og midlertidig lagre. Dette gir Norge en mulighet til å være et bærekraftig grønt batteri som kan utveksle og eksportere mer fornybar vind- og vannkraft til disse landene.

Billigst å produsere elektrisitet med vindkraft
Analysebyrået Lazard har i 2017 funnet ut at det blir stadig billigere å produsere elektrisitet fra fornybare kilder. Og vind er i den billigste enden av skalaen. Les mer og se figur her.

Rapport fra FNs miljøvernprogram, UNEP
I denne rapporten sammenliknes fotavtrykket til de ulike teknologiene for å produsere elektrisitet i et livssyklusperspektiv. Hele rapporten kan du laste ned og lese her.

FNs bærekraftsmål
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Mål nr. 7 heter: Ren energi for alle, og her spiller vindkraft en viktig rolle.

Les mer om FNs bærekraftmål her.

Energi og Klima
Nettmagasinet Energi og Klima gis ut av Norsk Klimastiftelse, og har som mål å være den viktigste norske kilden til debatt, analyse og bakgrunn om disse temaene.

Her finner du nyheter, debattinnlegg, blogger og mye mer, og magasinet er et godt nettsted for deg som ønsker å holde deg oppdatert.

Energi og Klima finner du her.