Iskastvarsel

Varselet viser hvilke dager hvor det er sannsynlig at ising kan forekomme i følgende vindkraftverk:

Bjerkreim vindkraftverk i Bjerkreim og Hå kommuner, Måkaknuten vindkraftverk i Bjerkreim og Gjesdal kommuner, Stigafjellet vindkraftverk i Bjerkreim kommune og Egersund vindkraftverk i Eigersund kommune

Varsel for iskast i vindkraftverk

Her finner du et varsel som viser hvilke dager det er sannsynlig at ising kan forekomme i vindkraftverkene. Beregningen er basert på siste tilgjengelige værvarsel fra yr.no, gjøres ti dager frem i tid og oppdateres samtidig som yr oppdaterer sine varsel.

  • Gult varsel viser at værforholdene kan være slik at is bygger seg opp på turbinene. Vi anbefaler at du legger turen et annet sted eller til en dag med lavere sannsynlighet for ising.
  • Rødt varsel viser at det er aktive isingsforhold på én eller flere vindturbiner i vindkraftverket. Vi fraråder ferdsel i vindkraftverket.

Merk at det alltid vil være usikkerhet i varselet. Det kan også være lokale variasjoner i værforholdene som ikke fanges opp. Gjør derfor din egen vurdering av faren, og følg ferdselsrådene i hele vintersesongen. Husk at all ferdsel er på eget ansvar.

Ferdselsråd i vindkraftverket vinterstid

  • Sjekk iskastvarselet og værforholdene
  • Begrens ferdsel nær eller under vindturbinene hele vinteren. Sikker avstand er om lag 250 meter
  • Vurder om det er nødvendig å ferdes i området når det er risiko for iskast (gult varsel)
  • Unngå ferdsel i perioder hvor det er aktive isingsforhold (rødt varsel) eller synlig is på vingebladene