Facebook med historisk 15 årig vind-kraftkjøpsavtale for Bjerkreimklyngen

Facebook har signert vindkraftavtale som omfatter 15 årig kraftkjøp av all elektrisitet fra vindklyngen som er utviklet, av Norsk Vind basert i Stavanger-regionen. Norsk Vind er også byggeleder og skal drifte vindparken.

Facebook kjøper all vindkraft fra Bjerkerimklyngen i 15 år

Norsk Vind, er prosjektselskapet bak Bjerkreimklyngen hvor de sammen med det tyske fornybar energiselskapet Luxcara, som er prosjektets investor, har forhandlet en energiavtale som omfatter Faceboks kjøp av 1 milliard kwt /år i 15 år.

Bjerkreimklyngen er lokalisert nær Stavanger. Om ikke lenge vil klyngen bestå av 70 Siemens 4,2 Mw vindturbiner og for en periode bli Norges største vindpark.

Facebooks forpliktelse til å bli 100% fornybare I alle sine operasjoner globalt, så raskt som mulig, er hoved-driveren bak denne historiske nullutslipps avtalen. 

Prosjektutvikler og energiselskapet bak, Norsk Vind, er et av Norges ledende uavhengige private vindenergiselskap. 

«Når multinasjonale moderne selskap som Facebook og Google inngår store langsiktige kontrakter om kjøp av vindkraft, gir det verden et kraftfullt signal om at et viktig steg i retning av grønnere energiproduksjon og forbruk blir gjennomført. Det gir oss håp om at Parisavtalens klimamål kan nås ved at flest mulig selskaper forplikter seg til å bli 100% fornybarbasert.»

Viktige ringvirkninger for næringsliv og vertskommuner

Som en direkte konsekvens av avtalen med  Facebook, har entreprenør og flere  underleverandører sikret viktig arbeid for sine ansatte, og hovedvertskommunen ; Bjerkreim kommune har sikret seg
langsiktige skatteinntekter som et resultat av avtalen.  

Selskapene bak;

Norsk Vind er et av Norges største uavhengige private vindenergi-selskap Selskapet har inngått en investoravtale med det tyske fornybar energiselskapet Luxcara for dette prosjektet. Luxcara har videre gjort en avtale med tyske pensjonsfond som vurderer investering i vindkraft som tilstrekkelig sikkert og bærekraftig å investere sine pensjonspenger i.

Bjerkreim klyngen- tekniske data

Effekt; 294 MW
Antall turbiner; 70 (Siemens 4,2 MW)
Estimert produksjonsvolum; 1000 GWh (1TWh)  (1 milliard kilowatt timer /år)
Entreprenør; Stangeland maskin
Eier; Luxcara
Prosjektutvikler; Norsk Vind
Utbygging; Norsk Vind
Drift; Norsk Vind

Dokumentet kan lastes ned her ›

Flere nyheter

8/2/2021

To nye vindkraftverk satt i drift – skal produsere strøm tilsvarende 73.000 husholdninger

Norsk Vind setter nå i drift Måkaknuten vindkraftverk i Bjerkreim og Gjesdal kommune. Tidligere i høst ble også vindkraftverkene i Bjerkreim Søndre Klynge, som ligger i Bjerkreim og Hå, satt i drift. Disse vindkraftverkene vil produsere henholdsvis 330 og 1.070 GWh, som tilsvarer forbruket til 72.000 husholdninger til sammen.

27/1/2021

Norsk Vinds utenlandssatsning

Norsk Vind AS sitt vindkraftprosjekt i Makambako (100 MW), er av landets energimyndigheter rangert som ett av «topp tre vindkraftprosjekt» i landet.

20/1/2021

Overraskende fra EU om ny klassifisering av fornybarteknologiene

EU har annonsert at vindkraft- og solkraftanlegg klassifiseres som "bærekraftige". Norsk Vind AS erkjenner imidlertid at samspillet mellom vindkraft og vannkraft er viktig for etableringen av optimale fornybarprosjekter og klimaløsninger i Norge.