Facebook med historisk 15 årig vind-kraftkjøpsavtale for Bjerkreimklyngen

Facebook har signert vindkraftavtale som omfatter 15 årig kraftkjøp av all elektrisitet fra vindklyngen som er utviklet, av Norsk Vind basert i Stavanger-regionen. Norsk Vind er også byggeleder og skal drifte vindparken.

Facebook kjøper all vindkraft fra Bjerkerimklyngen i 15 år

Norsk Vind, er prosjektselskapet bak Bjerkreimklyngen hvor de sammen med det tyske fornybar energiselskapet Luxcara, som er prosjektets investor, har forhandlet en energiavtale som omfatter Faceboks kjøp av 1 milliard kwt /år i 15 år.

Bjerkreimklyngen er lokalisert nær Stavanger. Om ikke lenge vil klyngen bestå av 70 Siemens 4,2 Mw vindturbiner og for en periode bli Norges største vindpark.

Facebooks forpliktelse til å bli 100% fornybare I alle sine operasjoner globalt, så raskt som mulig, er hoved-driveren bak denne historiske nullutslipps avtalen. 

Prosjektutvikler og energiselskapet bak, Norsk Vind, er et av Norges ledende uavhengige private vindenergiselskap. 

«Når multinasjonale moderne selskap som Facebook og Google inngår store langsiktige kontrakter om kjøp av vindkraft, gir det verden et kraftfullt signal om at et viktig steg i retning av grønnere energiproduksjon og forbruk blir gjennomført. Det gir oss håp om at Parisavtalens klimamål kan nås ved at flest mulig selskaper forplikter seg til å bli 100% fornybarbasert.»

Viktige ringvirkninger for næringsliv og vertskommuner

Som en direkte konsekvens av avtalen med  Facebook, har entreprenør og flere  underleverandører sikret viktig arbeid for sine ansatte, og hovedvertskommunen ; Bjerkreim kommune har sikret seg
langsiktige skatteinntekter som et resultat av avtalen.  

Selskapene bak;

Norsk Vind er et av Norges største uavhengige private vindenergi-selskap Selskapet har inngått en investoravtale med det tyske fornybar energiselskapet Luxcara for dette prosjektet. Luxcara har videre gjort en avtale med tyske pensjonsfond som vurderer investering i vindkraft som tilstrekkelig sikkert og bærekraftig å investere sine pensjonspenger i.

Bjerkreim klyngen- tekniske data

Effekt; 294 MW
Antall turbiner; 70 (Siemens 4,2 MW)
Estimert produksjonsvolum; 1000 GWh (1TWh)  (1 milliard kilowatt timer /år)
Entreprenør; Stangeland maskin
Eier; Luxcara
Prosjektutvikler; Norsk Vind
Utbygging; Norsk Vind
Drift; Norsk Vind

Dokumentet kan lastes ned her ›

Flere nyheter

4/12/2021

Fornybart i fokus under klimatoppmøtet i Glasgow

Klimatoppmøtet COP26 ble nylig holdt i Glasgow, og hovedbudskapet var tydelig da slutterklæringen ble underskrevet av 196 land 15. november: Klimaet trenger ikke flere lovord – det krever handling.

26/8/2021

FN oppfordrer til økt utbygging av vindkraft

Tung satsing på sol- og vindkraft må til hvis vi skal nå målene i Parisavtalen. Det sier FNs generalsekretær, António Guterres.

15/6/2021

– Inntektene er med på å nedbetale lånet på den nye låven

For Jon Olav Koldal (25), gjør Egersund vindkraftverk hverdagen som melkebonde enklere, både praktisk og økonomisk.