FN oppfordrer til økt utbygging av vindkraft

Tung satsing på sol- og vindkraft må til hvis vi skal nå målene i Parisavtalen. Det sier FNs generalsekretær, António Guterres.

Niende august presenterte FNs klimapanel (IPCC) sin nyeste rapport, bestående av den mest oppdaterte forskningen om klimaendringer, menneskelig påvirkning og mulige konsekvenser for livet på jorda. Konklusjonen er klar – utslipp av klimagasser har ført til omfattende endringer i jordens klima. Effektene merkes allerede i dag.

– Rapporten til FN bekrefter det vi har visst i årevis, nemlig at det haster å kutte utslipp. Hvis vi ikke legger om kursen, så styrer vi mot en temperaturøkning på over to grader. De negative effektene av dette vil være katastrofale, sier Per Ove Skorpen, dagligleder i Norsk Vind.

Storstilt satsing

For å oppnå netto nullutslipp innen 2030, anslår Guterres og FN at verdens samlede produksjonskapasitet innen sol- og vindkraft må firedobles fra dagens nivåer. For å få til dette, må investeringer i fornybar energi tredobles. 

– Offentlig og privat sektor må jobbe sammen for å sikre en rettferdig og rask overgang til en netto utslippsfri global økonomi, skriver Guterres. 

FNs generalsekretær er ikke alene om å oppfordre til økt utbygging av vindkraft. I mai presenterte Det internasjonale energibyrået (IEA) sitt veikart for netto nullutslipp i 2050. Scenariet til IEA baserer seg på en storstilt satsing på både sol- og vindkraft. Skal vi lykkes med omstillingen, anslår IEA, så bør sol og vind utgjøre over 60 prosent av verdens energiproduksjon i 2030 – og hele 90 prosent i 2050.

– Det er ikke overraskende at FN og IEA oppfordrer til økt utbygging av vindkraft på land. Vindkraft er ikke bare den mest klimavennlige energiformen, men også den mest kostnads- og energieffektive, sier Skorpen.

Dokumentet kan lastes ned her ›

Flere nyheter

15/6/2021

– Inntektene er med på å nedbetale lånet på den nye låven

For Jon Olav Koldal (25), gjør Egersund vindkraftverk hverdagen som melkebonde enklere, både praktisk og økonomisk.

26/4/2021

Hytteprisene påvirkes ikke av vindturbiner

Prisnivået på hytter i Osenområdet i Åmot kommune påvirkes ikke av de nærliggende vindturbinene i Raskiftet vindkraftverk. Det fastslår flere meglere som opererer i det populære hytteområdet.

23/3/2021

Forsker på fuglevennlig vindkraft

Samtidig som etablering av vindkraft bidrar til lavere klimagassutslipp fra kraftproduksjon, har vindkraftverkene et økologisk fotavtrykk som kan gi lokale negative virkninger, blant annet for fugl. Disse negative virkningene ønsker vindkraftselskapet Norsk Vind å redusere.