Fornybart i fokus under klimatoppmøtet i Glasgow

Klimatoppmøtet COP26 ble nylig holdt i Glasgow, og hovedbudskapet var tydelig da slutterklæringen ble underskrevet av 196 land 15. november: Klimaet trenger ikke flere lovord – det krever handling.

1.5 grader er fortsatt målet

Dersom vi skal nå 1,5-gradersmålet innen 2030 (et mål som, ifølge COP26-lederen Alok Sharma, «lever, men med lav puls»), må verden begynne å handle nå. I tillegg er det tydeligere enn noen gang at en rask omstilling fra fossile kilder til fornybar energi er helt nødvendig for å nå klimamålene.

Med andre ord krever 1,5-gradersmålet en innsats fra alle, verden over. Per Ove Skorpen, daglig leder i Norsk Vind, støtter klimatoppmøtets samlede fokus på å nå 1,5-gradersmålet.  

 – Det er et stort øyeblikk når nesten alle verdens land står sammen i enighet å stanse global oppvarming på 1,5 grad. Vi i Norsk Vind støtter klimaarbeidet i Glasgow og er glade for at verdens ledere ser viktigheten av å erstatte kull og andre fossile energikilder med fornybare løsninger, sier Skorpen.

– 2030 nærmer seg, og det gjør det enda viktigere å øke de globale investeringene i fornybar energi allerede i dag, legger han til.

Norsk klimainnsats

Norges klima- og miljøminister, Espen Barth Eide (Ap), var tilstede og forhandlet under klimatoppmøtet. For han symboliserer slutterklæringen et stort og viktig skritt i riktig retning.

– Verdens land er enige om at vi må forsterke innsatsen for å nå 1,5-gradersmålet. Det er et kollektivt ansvar for alle å bidra til å sikre et levedyktig klima i framtida, sier Eide i en uttalelse på regjeringens nettsider.

– Vi trenger en enda raskere overgang til fornybar energi og teknologi for å bruke den på alle samfunnsområder.

Også i statsbudsjettet er klimatiltak løftet frem. Etter to uker med forhandlinger, ble regjeringspartiene enige med SV om å øke satsingen på klimatiltak. Blant annet økes CO2-avgiften.

– Vi er glade for at regjeringen ser behovet for en raskere grønn omstilling, sier Skorpen.

Det er resultatene som teller

Når Norsk Vind oppsummerer egne ferdigbygde vindprosjekter i Sør Norge, som selskapet også drifter, i tillegg til øvrige vindprosjekt realisert i samarbeid med andre vind-aktører, viser beregningene at ved full produksjon produseres ca. 3 Twh utslippsfri vindkraft. Gasskraftverket på Kårstø som nå er nedlagt, var Norges største punktutslipp for CO2-utslipp med samme totalproduksjon (3Twh). Norsk Vind og samarbeidspartnere har med andre ord erstattet fossil kraftproduksjon og 1 million tonn CO2-utslipp per år med like mye fornybar vindkraftproduksjon uten utslipp.

Dokumentet kan lastes ned her ›

Flere nyheter

18/10/2022

RIiktig at vindkraften skal bidra mer til lokal velferd

Regjeringen foreslår nå økt skatt på vindkraft ved å innføre grunnrenteskatt, naturressursskatt, høyprisskatt og en dobling av produksjonsavgiften.