Hytteprisene påvirkes ikke av vindturbiner

Prisnivået på hytter i Osenområdet i Åmot kommune påvirkes ikke av de nærliggende vindturbinene i Raskiftet vindkraftverk. Det fastslår flere meglere som opererer i det populære hytteområdet.

– Vi i Eiendomsmegler 1 Innlandet har vært involvert i en rekke kjøps- og salgsprosesser i områdene rundt Furutangen, Gresgarn og Osen både før og etter vindparken ble etablert. Prisnivået generelt sett i området har ikke sunket følge av at det ble oppført vindmøller i området, sier salgsleder og fagansvarlig Thomas Rusten i Eiendomsmegler1 Innlandet.  

Prosessen med utbygging av Raskiftet vindkraftverk startet allerede i 2010. Beslutningen om utbygging ble fattet i 2015 og grunnarbeidene startet i august 2016. Anlegget består av 31 vindturbiner, og disse ble satt i drift høsten 2018. Prosjektet ble utviklet av Austri Vind, som eies av Eidsiva og Gudbrandsdal Energi. Nå eies prosjektet av Eidsiva (20%), Gudbrandsdal Energi Fornybar (20%) og Stadtwerke München (60%). 

Fryktet prisras

Da planene om vindkraftverket ble kjent, førte det til ville protester fra blant annet Osen Reiselivslag. I en høringsuttalelse fra reiselivslaget hvor det vises til planene om økt hyttebygging og næringsliv i området, skrev de følgende:

– Det er for oss åpenbart at utvikling av en vindmøllepark i området kan slå beina under disse planene. Det skyldes først og fremst at en utbygging vil redusere verdien, både på eksisterende og planlagte eiendommer.

Videre påpekte reiselivslaget at«felles for alle er de negative konsekvenser av at et naturskjønt område skalbebygges av enorme vindmøller».

– Mange gjester kommer tilOsen for å finne ro og stillhet. Campingplassene og hytteområdene langs Osensjøen tar imot tusenvis av gjester hvert år. Det er grunn til å tro at disse gjestene forventer seg noe annet enn vindkraft, skrev Osen Reiselivslag.

Alle trives godt

Eiendomsmegler Maiken Nervik i DNB Eiendom har en annen virkelighetsbeskrivelse.

– Mitt inntrykk har ikke vært at noen har droppet å by på hytter på Furutangen på grunn av vindmøllene. Noen har nevnt dem, ja, men deer jo plassert så langt bort at man ser de i det fjerne, sier Nervik.   

Furutangen er et av Sørøst-Norges største hytte- og fritidsområder med mer enn 500 hytter med moderne infrastruktur, fordelt på flere del felt.

– Prisene på Furutangen har steget det siste året og alt som har blitt lagt ut har blitt solgt fort, mange etter første visning. Mitt inntrykk er at alle trives godt på Furutangen og jeg har ikke hørt at vindmøllene har blitt nevnt i ettertid, sier Nervik. 

Hyggelige å se på

Morten Surén i Eiendomsmegler1 Innlandet sier attpåtil at enkelte hyttekjøpere er begeistret for vindturbinene.

– En hytteeier fortalte meg at han syntes vindmøllene ga et godt inntrykk, at de er estetisk fine og hyggelige å se på, sier Surén.

Solveig Granlund er eiendomsmegler i AktivKløfta. I likhet med de nevnte meglerne har heller ikke hun registrert at vindkraftverket påvirker hytteprisene negativt.

– Jeg har ikke opplevd at hytter er blitt solgt for lavere pris på grunn av vindmøllene. Jeg har snakket med hytteeiere på Furutangen som kan se vindmøllene fra eiendommen sin, men de er ikke plaget på noen som helst måte. Vindmøllene står trolig for høyt plassert til at de utgjør et støyproblem, sier Granlund.

Dokumentet kan lastes ned her ›

Flere nyheter

18/10/2022

Riktig at vindkraften skal bidra mer til lokal velferd

Regjeringen foreslår nå økt skatt på vindkraft ved å innføre grunnrenteskatt, naturressursskatt, høyprisskatt og en dobling av produksjonsavgiften.