Industrien vil ha vindkraft

Fagforeningsledere og bransjeorganisasjonen Norsk Industri gir i to ferske leserinnlegg klar beskjed på vegne av sine medlemmer: Norsk industri og næringsliv trenger billig, fornybar kraft – og vindkraft på land er viktig del av løsningen.

«Industrien trenger mer strøm, og den må være fornybar og billig. Både opprustning av vannkraftverk og mer landbasert vindkraft blir viktig.»

Det skriver administrerende direktør i bransjeforeningen NorskIndustri, Stein Lier Hansen, i et innlegg med tittelen «Myten om kraftoverskuddet», publisert på nettstedet Energi og klima. Innlegget ble først publisert av Klassekampen 3. september.

Om årsaken til at industrien trenger mer strøm, skriver LierHansen dette:

«Vi har vekstambisjoner. Vi skal ha høyere aktivitet ved verkene våre, og flere verk. Det betyr flere hender i arbeid og flere varer og tjenester som kjøpes fra lokalt næringsliv. Ringvirkningene av industri er massive. Dessuten ønsker vi å bli utslippsfrie.»

Lier Hansen påpeker også at vindkraften er med på å øke konkurransekraften til industriaktørene.

«Strømmen vi trenger må være fornybar. Vi har ingen ønsker om å bruke fossil kraft ved våre anlegg. Og den må være billig. Tilgang på konkurransedyktig strøm er avgjørende for oss siden vi konkurrerer på beinharde globale markeder med stramme marginer.»

Les hele innlegget her ›

Tre forbundsledere samlet for vindkraft

I nettavisen FriFagbevegelse, som er en nettavis om arbeidslivet og fagbevegelsen, har Jan Olav Andersen, leder av El og IT-forbundet, Frode Alfheim, leder av Industri Energi og Jørn Eggum, leder av Fellesforbundet, gått sammen om et debattinnlegg.

Tittelen på innlegget er «Industrien trenger vindkraft», og de skriver blant annet:

«Vi er positive til vindkraft på land, da det motsatte verken gagner industrien eller klimaet. Utbygging av vindkraft bidrar til å sikre eksisterende arbeidsplasser, samtidig som det legger grunnlag for nye. Norsk leverandørindustri bør ha ambisjoner om økte markedsandeler innen vindkraft, både til lands og til havs.»

De trekker også frem ansvaret for å bidra til å løseklimakrisen:

«I en tid der vi må løse klimakrisen og hvor behovet for fornybar kraft vil øke, er de som sier nei til all vindkraft verken på lag med industrien, klimaet eller den fornybare framtiden vi må strekke oss mot. Det avgjørende er at konsesjonssystemet er solid, slik at vi har den rette balansen mellom bruk og vern.»

Les hele innlegget her

Dokumentet kan lastes ned her ›

Flere nyheter

18/10/2022

RIiktig at vindkraften skal bidra mer til lokal velferd

Regjeringen foreslår nå økt skatt på vindkraft ved å innføre grunnrenteskatt, naturressursskatt, høyprisskatt og en dobling av produksjonsavgiften.