Industrien vil ha vindkraft

Fagforeningsledere og bransjeorganisasjonen Norsk Industri gir i to ferske leserinnlegg klar beskjed på vegne av sine medlemmer: Norsk industri og næringsliv trenger billig, fornybar kraft – og vindkraft på land er viktig del av løsningen.

«Industrien trenger mer strøm, og den må være fornybar ogbillig. Både opprustning av vannkraftverk og mer landbasert vindkraft blirviktig.»

Det skriver administrerende direktør i bransjeforeningen NorskIndustri, Stein Lier Hansen, i et innlegg med tittelen «Myten omkraftoverskuddet», publisert på nettstedet Energi og klima. Innlegget ble førstpublisert av Klassekampen 3. september.

Om årsaken til at industrien trenger mer strøm, skriver LierHansen dette:

«Vi har vekstambisjoner. Vi skal ha høyere aktivitet vedverkene våre, og flere verk. Det betyr flere hender i arbeid og flere varer ogtjenester som kjøpes fra lokalt næringsliv. Ringvirkningene av industri ermassive. Dessuten ønsker vi å bli utslippsfrie.»

Lier Hansen påpeker også at vindkraften er med på å økekonkurransekraften til industriaktørene.

«Strømmen vi trenger må være fornybar. Vi har ingen ønsker om å brukefossil kraft ved våre anlegg. Og den må være billig. Tilgang på konkurransedyktigstrøm er avgjørende for oss siden vi konkurrerer på beinharde globale markedermed stramme marginer.»

Les hele innlegget her ›

Tre forbundsledere samlet for vindkraft

I nettavisen FriFagbevegelse, som er en nettavis om arbeidslivet og fagbevegelsen, har Jan Olav Andersen, leder av El og IT-forbundet, Frode Alfheim, leder av Industri Energi og Jørn Eggum, leder av Fellesforbundet, gått sammen om et debattinnlegg.

Tittelen på innlegget er «Industrien trenger vindkraft», ogde skriver blant annet:

«Vi er positive til vindkraft på land, da det motsatte verkengagner industrien eller klimaet. Utbygging av vindkraft bidrar til å sikreeksisterende arbeidsplasser, samtidig som det legger grunnlag for nye. Norskleverandørindustri bør ha ambisjoner om økte markedsandeler innen vindkraft,både til lands og til havs.»

De trekker også frem ansvaret for å bidra til å løseklimakrisen:

«I en tid der vi må løseklimakrisen og hvor behovet for fornybar kraft vil øke, er de som sier nei tilall vindkraft verken på lag med industrien, klimaet eller den fornybare framtidenvi må strekke oss mot. Det avgjørende er at konsesjonssystemet er solid, slikat vi har den rette balansen mellom bruk og vern.»

Les hele innlegget her

Rapporten kan lastes ned her ›

Flere nyheter

14/6/2019

- Et nytt fornybart industrieventyr i Norge

Utbygging av vindkraftprosjekter gir hundrevis av arbeidsplasser lokalt, regionalt og nasjonalt i Norge. I tillegg er det nøkkelen for en utvidelse av kraftkrevende industri med et stort antall arbeidsplasser. Det viser en fersk analyse utarbeidet for bransjeorganisasjonen NORWEA. Analysen viser at gunstige vindforhold i samspill med regulerbar vannkraft og et kraftig kostnadsfall på vindturbiner gjør det svært attraktivt å investere i norske vindkraftprosjekter. Ifølge analysen kommer ingen land bedre ut enn Norge. Bare danske vindkraftprosjekter er i nærheten av å kunne måle seg med lønnsomheten til norsk vindkraft.

23/5/2019

- Klimaet trenger vindkraften

Leder i Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord, advarer mot en vindkraftdebatt som baserer seg på ønsketenkning og prinsipiell motstand.