Industrien vil ha vindkraft

Fagforeningsledere og bransjeorganisasjonen Norsk Industri gir i to ferske leserinnlegg klar beskjed på vegne av sine medlemmer: Norsk industri og næringsliv trenger billig, fornybar kraft – og vindkraft på land er viktig del av løsningen.

«Industrien trenger mer strøm, og den må være fornybar og billig. Både opprustning av vannkraftverk og mer landbasert vindkraft blir viktig.»

Det skriver administrerende direktør i bransjeforeningen NorskIndustri, Stein Lier Hansen, i et innlegg med tittelen «Myten om kraftoverskuddet», publisert på nettstedet Energi og klima. Innlegget ble først publisert av Klassekampen 3. september.

Om årsaken til at industrien trenger mer strøm, skriver LierHansen dette:

«Vi har vekstambisjoner. Vi skal ha høyere aktivitet ved verkene våre, og flere verk. Det betyr flere hender i arbeid og flere varer og tjenester som kjøpes fra lokalt næringsliv. Ringvirkningene av industri er massive. Dessuten ønsker vi å bli utslippsfrie.»

Lier Hansen påpeker også at vindkraften er med på å øke konkurransekraften til industriaktørene.

«Strømmen vi trenger må være fornybar. Vi har ingen ønsker om å bruke fossil kraft ved våre anlegg. Og den må være billig. Tilgang på konkurransedyktig strøm er avgjørende for oss siden vi konkurrerer på beinharde globale markeder med stramme marginer.»

Les hele innlegget her ›

Tre forbundsledere samlet for vindkraft

I nettavisen FriFagbevegelse, som er en nettavis om arbeidslivet og fagbevegelsen, har Jan Olav Andersen, leder av El og IT-forbundet, Frode Alfheim, leder av Industri Energi og Jørn Eggum, leder av Fellesforbundet, gått sammen om et debattinnlegg.

Tittelen på innlegget er «Industrien trenger vindkraft», og de skriver blant annet:

«Vi er positive til vindkraft på land, da det motsatte verken gagner industrien eller klimaet. Utbygging av vindkraft bidrar til å sikre eksisterende arbeidsplasser, samtidig som det legger grunnlag for nye. Norsk leverandørindustri bør ha ambisjoner om økte markedsandeler innen vindkraft, både til lands og til havs.»

De trekker også frem ansvaret for å bidra til å løseklimakrisen:

«I en tid der vi må løse klimakrisen og hvor behovet for fornybar kraft vil øke, er de som sier nei til all vindkraft verken på lag med industrien, klimaet eller den fornybare framtiden vi må strekke oss mot. Det avgjørende er at konsesjonssystemet er solid, slik at vi har den rette balansen mellom bruk og vern.»

Les hele innlegget her

Dokumentet kan lastes ned her ›

Flere nyheter

8/2/2021

To nye vindkraftverk satt i drift – skal produsere strøm tilsvarende 73.000 husholdninger

Norsk Vind setter nå i drift Måkaknuten vindkraftverk i Bjerkreim og Gjesdal kommune. Tidligere i høst ble også vindkraftverkene i Bjerkreim Søndre Klynge, som ligger i Bjerkreim og Hå, satt i drift. Disse vindkraftverkene vil produsere henholdsvis 330 og 1.070 GWh, som tilsvarer forbruket til 72.000 husholdninger til sammen.

27/1/2021

Norsk Vinds utenlandssatsning

Norsk Vind AS sitt vindkraftprosjekt i Makambako (100 MW), er av landets energimyndigheter rangert som ett av «topp tre vindkraftprosjekt» i landet.

20/1/2021

Overraskende fra EU om ny klassifisering av fornybarteknologiene

EU har annonsert at vindkraft- og solkraftanlegg klassifiseres som "bærekraftige". Norsk Vind AS erkjenner imidlertid at samspillet mellom vindkraft og vannkraft er viktig for etableringen av optimale fornybarprosjekter og klimaløsninger i Norge.