Ivaretakelse av landskap og miljø ved Egersund vindkraftverk

Olje- og energidepartementet vedtok i 2019 krav om internkontroll for miljø og landskap for energianlegg som en del av Energilovforskriften § 3-7. Dette kravet omfatter også vindkraftverk og gjelder gjennom vindkraftanleggets levetid. Arbeidet med internkontroll for miljø og landskap innebærer blant annet å føre tilsyn med vegetasjon som omgir anlegget, det såkalte planområdet, og avdekke eventuelle avvik fra MTA-plan, revegeteringsplan, eller gjeldende lover og forskrifter rettet mot ivaretakelse av landskap og miljø.

 

Som en del av arbeidet med internkontroll ved Egersund vindkraftverk ble det identifisert utfordringer med vegetasjonsetablering i årene etter istandsetting og idriftsetting av anlegget i 2016. Gjennom flere vekstsesonger har man sett at især den nordlige delen av planområdet har vært preget av skrinne jordmasser og dårlig tilvekst. I samråd med grunneiere, NVE, kommune og relevante fagmyndigheter ble det derfor besluttet å iverksette tiltak for å fremme vegetasjonsetablering ved anlegget.

 

Gjennom høsten 2021 ble det iverksatt samrådsprosesser med aktuelle myndigheter og grunneiere for å avklare prinsipper og krav til revegeteringstiltaket. I mai 2022 iverksatte man tiltaket bestående av stedvis gjødsling, kalking, jordtilførsel og tilsåing av områder som var preget av begrenset vegetasjonsetablering. Utførelsen av arbeidene ble gjennomført i samråd med grunneiere for å optimalisere fremdriften med tanke på beiting.

Daglig leder Per Ove Skorpen er tett på prosjektet og initiativet med revegetering. Han er godt fornøyd med utfallet av sommerens aktiviteter;

"Vi er godt fornøyde med prosessen og det foreløpige resultatet. Veien videre er avhengig av moderate værforhold, men per i dag ligger alt til rette for en videre vekstetablering frem mot høsten. Det blir også spennende å dokumentere mer av effekten av tiltaket gjennom kommende vekstsesonger og dra læring av erfaringer fra prosjektet."

Vegetasjonsetablering ved utvalgte lokasjoner ved starten og mot slutten av vekstsesongen

Dokumentet kan lastes ned her ›

Flere nyheter

18/10/2022

RIiktig at vindkraften skal bidra mer til lokal velferd

Regjeringen foreslår nå økt skatt på vindkraft ved å innføre grunnrenteskatt, naturressursskatt, høyprisskatt og en dobling av produksjonsavgiften.

22/3/2022

Arbeiderpartiet og Høyre vil ha mer landbasert vindkraft

Høyre og Arbeiderpartiet ønsker mer utbygging av vindkraft på land i vertskommuner som ønsker vindkraft velkommen.