Klimaklokka tikker i Oslo og New York

I februar monterte vindkraftselskapet Norsk Vind en seks meter bred digital klimaklokke på Egertorget i Oslo, som tikker ned til 2030 da klimautslippene skal være halvert. Nå er det også montert en klimaklokke på Manhattan i New York.

– Det er veldig bra at dette budskapet sprer seg og at klimaklokka blir brukt som et symbol for at vi har dårlig tid, sier Per Ove Skorpen i Norsk Vind.

Globalt klimavirkemiddel

Det er The New York Times som melder at den ikoniske klokka Metronome på Manhattan i New York har blitt omprogrammert til å telle ned til når vi har brukt opp CO2-budsjettet for å nå 1,5-gradersmålet. Initiativet kommer fra ClimateClock.world, med duoen Gan Golan og Andrew Boyd i spissen. De to klimaaktivistene har også en lignende installasjon i Berlin og planlegger for en tredje klokke i Paris i 2021. Norsk Vind støtter seg til budskapet og håper klimaklokker kan bli et internasjonalt fenomen.

– Vi håpet gjennom klimaklokka å tydeliggjøre hvor kort det egentlig er igjen til vi skal nå klimamålene. At det nå også er en klokke som tikker i New York, viser at det må drastiske virkemidler til i kampen mot global oppvarming. Nå håper vi det blir installert flere klokker over hele verden, sier Skorpen.

Verden trenger mer fornybart

Andel fornybar energi i det globale elektrisitetsforbruket var kun 27% i 2019, ifølge det internasjonale energibyrået (IEA). Selv om dette er den høyeste andelen noensinne, er Norsk Vind klare på at det haster å bygge ut mer fornybar energi, også i Norge.

– Verden er nødt til å sette i gang klimaeffektive tiltak som virker nå, og vindkraft er en viktig del av løsningen når fossil energi skal erstattes med fornybar og ren energi, forklarer Skorpen.

Lokal forankring

Utbygging av vindkraft på land med tilhørende inngrep i naturen er omstridt, men konsekvensene av klimaendringer er mye verre. Norsk Vind mener at det er avgjørende at vindkraftprosjekter i Norge får sterkere lokal forankring gjennom at beslutninger i større grad legges til den enkelte kommune og at vesentlig mer av verdiskapningen tilfaller kommunen gjennom skatt. Selskapet mener også at økt utbygging av fornybar kraft i Norge, vil være avgjørende for fremtidig grønn industri og arbeidsplasser.

Klimaklokka på Egertorget teller ned til 2030 da klimautslippene skal være halvvert. Foto: Norsk Vind
Mens klimaklokka i Oslo teller ned til 2030, teller klokka på Manhattan ned til når vi har brukt opp CO2-budsjettet for å nå 1,5-gradersmålet. Derfor er nedtellingen annerledes. Foto: Ben Wolf

Dokumentet kan lastes ned her ›

Flere nyheter

18/10/2022

RIiktig at vindkraften skal bidra mer til lokal velferd

Regjeringen foreslår nå økt skatt på vindkraft ved å innføre grunnrenteskatt, naturressursskatt, høyprisskatt og en dobling av produksjonsavgiften.