Nærmer seg ferdig i Gjesdals største vindkraftverk

Skal produsere strøm tilsvarende 17.000 husholdninger.

Norsk Vind er ansvarlig for utbygging og drift av vindkraftverket på Måkaknuten. Det har vært en lang prosess som startet tilbake i 2004. Prosjektleder i Norsk Vind, Jan Volmut uttalte til lokalavisen Gjesdalbuen tidligere i mai at man nå er glade for at siste hånd på verket snart er lagt:

– Fremdriften har blitt litt påvirket av koronasituasjonen med å få levert ulike komponenter. Når alle turbinene er montert, vil det ta fem-seks uker før alt er i drift. Resten av året skal vi bruke til å avslutte veier og gjøre terrengtilpasninger.

Gode naboer

Som i alle prosjekter av denne typen er forholdet til lokale grunneiere viktig. Gjesdalsbuen kunne fortelle at bonde og grunneier Kåre Søyland er positiv prosjektet og tror det vil få flere positive effekter for lokalbefolkningen.

– Det bygges nye grusveier inn i området som skal være tilgjengelige for alle. Jeg har selv syklet tur i området, og ser at flere andre gjør det samme. Folk med barnevogn eller rullestol kan også bruke veiene. Det er veldig flott, uttalte Søyland til Gjesdalsbuen.

Han legger også til at prosjektet har positive effekter for gårdsdriften i form av lettere tilgang til utmark, mer kulturbeite og mer fulldyrket mark.

Les hele saken her.

Fakta om prosjektet

Måkaknuten vindkraftverk vil ha en effekt på 94,6 megawatt, og produsere strøm tilsvarende 17.000 husholdninger. Turbinene vil bli 125 meter opp til tårnhuset og bestå av totalt 22 turbiner. Vindkraftverket vil også ha om lag 13 kilometer med vei som på nyåret vil bli gjort tilgjengelig for allmennheten.

Dokumentet kan lastes ned her ›

Flere nyheter

26/8/2021

FN oppfordrer til økt utbygging av vindkraft

Tung satsing på sol- og vindkraft må til hvis vi skal nå målene i Parisavtalen. Det sier FNs generalsekretær, António Guterres.

15/6/2021

– Inntektene er med på å nedbetale lånet på den nye låven

For Jon Olav Koldal (25), gjør Egersund vindkraftverk hverdagen som melkebonde enklere, både praktisk og økonomisk.

26/4/2021

Hytteprisene påvirkes ikke av vindturbiner

Prisnivået på hytter i Osenområdet i Åmot kommune påvirkes ikke av de nærliggende vindturbinene i Raskiftet vindkraftverk. Det fastslår flere meglere som opererer i det populære hytteområdet.