Norsk Vind setter opp Norges største klimaklokke

- Klimaet har ikke tid til å vente på at vi skal debattere ferdig, sier Per Ove Skorpen, daglig leder i Norsk Vind.

En gigantisk nedtellingsklokke på 15 x 3,5 meter skal symbolisere hvor mye det haster å få stoppet klimaødeleggelsene.

 - Det er et problem at imens krangelen om vindkraft raser og utbygginger stoppes eller utsettes, så får vi kortere og kortere tid til å gjennomføre de nødvendige klimakuttene. Vindkraft er helt avgjørende for å løse klimakrisen, og det kan bygges ut nå, sier Skorpen.

Fjoråret ble dominert av høylytte vindkraftmotstandere. Nå vil Norsk Vind jobbe for å snu stemningen. På Høg-Jæren har de satt opp en installasjon de håper vil vekke oppsikt: Den 15 meter brede og 4 meter høye klokka teller ned til 2030, året der klimagassutslippene må være så godt som halverte.

- Jeg håper vi med dette får tydeliggjort budskapet om at vi ikke kan vente med å bygge ut mer fornybar energiproduksjon, fortsetter Skorpen.

Det som vil bli den største kampanjen i Norge for å promotere vindkraft som en viktig klimaløsning, kommer også til å få mye plass med TV-reklame, i utendørsreklame og i sosiale medier. Kampanjens landingsside vindkraftnå.no gir inngående informasjon om vindkraft og klimautfordringen og oppfordrer alle til å stoppe klokka for å vise sin støtte for klima.

Teller ned til 2030

2030 regnes for å være et "tipping point" i klimasaken. FN har uttalt at de globale utslippene må være nesten halverte innen 2030 dersom det skal være mulig å stanse de verste konsekvensene av klimaendringene. Norge har i Parisavtalen forpliktet seg til å kutte 40 prosent av utslippene innen 2030. Det er også EUs mål. Derfor teller klokka ned til utgangen av 2030.

- Klimagassutslippene må så godt som halveres innen 2030. Jeg tror ikke folk har tenkt over hvor kort tid det egentlig er igjen. Vi må gjøre det som virker nå, sier Skorpen.

Anerkjenner motstand

Mye av motstanden mot landbasert vindkraft har handlet om konsekvensene for naturlandskap. Det mener Skorpen er forståelig, og han er helt tydelig på at hensynet til naturmangfold og urørt natur må veie tungt ved utbygging av vindkraft.

 - Vi anerkjenner fullt ut at det finnes legitime argumenter mot vindkraft, på samme måte som det finnes argumenter mot veibygging, hyttebygging og andre inngrep i naturen. Samtidig er det helt avgjørende at Norge og verden øker produksjonen av ren energi. Klokka tikker fort mot 2030, avslutter han.

Dokumentet kan lastes ned her ›

Flere nyheter

18/10/2022

RIiktig at vindkraften skal bidra mer til lokal velferd

Regjeringen foreslår nå økt skatt på vindkraft ved å innføre grunnrenteskatt, naturressursskatt, høyprisskatt og en dobling av produksjonsavgiften.