Ny daglig leder i Norsk Vindenergi AS

Per Ove Skorpen tiltrer som daglig leder i Norsk Vind Energi AS

Norsk Vind Energi AS ble etablert i 1996. Lars Helge Helvig har siden den gang vært daglig leder og de siste 15 årene har Rune Hersvik ivaretatt rollen som medgrunder og styreleder. Tålmodighet knyttet til utvikling av vindkraftkonsesjoner gjennom drøyt 20 år har nå fått sin belønning ved at selskapet i løpet av de neste 3 årene vil ha ca. 600 MW vindkraft under utbygging i Rogaland! 

I dette taktskiftet har selskapet valgt å gjøre noen organisatoriske tilpasninger. Per Ove Skorpen tiltrer nå i rollen som ny daglig leder, Lars Helge Helvig overtar rollen som styreleder og Rune Hersvik fortsetter som sentral partner og styremedlem.

De prosjekter som nå er under realisering gir Norsk Vind Energi AS og våre eiere en unik mulighet til å engasjere oss videre i det grønne skiftet. Selskapet vil videreføre vår styrke ifht å utvikle nye prosjekter samtidig som vi ser at teknologien innenfor produksjon, distribusjon og også lagring av energi åpner for nye og spennende muligheter. Vi har en grunnleggende tro på vindkraftens rolle som fornybar energiressurs, og tror på en fremtid hvor strømproduksjon og industri i enda større grad kan gå hånd i hånd for å utvikle optimale samfunnsøkonomiske løsninger!

Per Ove Skorpen, daglig leder, 951 60 005
Lars Helge Helvig, styreleder, 951 69 000

‍«Med det store utbyggingsvolumet i våre prosjekter de kommende årene er det viktig for oss å styrke det operative fokuset i vår organisasjon. Skorpen kom våren 2016 inn i Norsk Vind Energi i en rolle som utbyggingsdirektør med mer enn 10 års erfaring fra vindkraftprosjekter fra konsulentselskapet Rambøll. Han vil fremover kombinere denne rollen med ansvaret som daglig leder. I tillegg er vi i ferd med å bemanne opp med sentrale tekniske ressurser for å sikre god prosjektgjennomføring», sier Lars Helge Helvig (t.v.).

Dokumentet kan lastes ned her ›

Flere nyheter

18/10/2022

RIiktig at vindkraften skal bidra mer til lokal velferd

Regjeringen foreslår nå økt skatt på vindkraft ved å innføre grunnrenteskatt, naturressursskatt, høyprisskatt og en dobling av produksjonsavgiften.