Offisiell åpning av Egersund vindpark

Norge et steg nærmere å nå FNs bærekraftsmål. Offisiell åpning av Egersund vindpark onsdag 23. mai kl 13.00. Åpent for alle øvrige interesserte som ønsker å delta på et åpent arrangement i vindparken kl 17.00

 

Vindparken i Egersund vil bli offisielt åpnet 23. Mai kl 13.00

Påmelding innen 18.05 til anna.louise@vind.no, mob. 938 03 280. Navn på deltakere, telefon/ epost oppgis. Endelig bekreftelse sendes alle påmeldte.

I tillegg til Norsk Vind Energi og det tyske eierselskapet Luxcara vil vindmølleleverandøren Senvion og andre lokale leverandører være tilstede.

Elever fra den lokale ungdomsskolen Husabø, som har en stor interesse i å ta en aktiv rolle i det grønne skiftet på veien mot lavutslipssamfunnet, vil delta og dele sitt engasjement.  

Hvor havner kraften ?

Den produserte fornybare energien vil bli levert til Nordpol som vil videredistribuere elektrisiteten til de tusen hjem og husholdninger i det nordiske kraftmarkedet.

På den måten bidrar vindparken til å nå Norges mål nedfelt i Parisavtalen som videre er forankret i FNs bærekraftsmål 13 om mer fornybar energi og kutt i klimagassutslippene.

Norge har vedtatt å redusere utslippene med minst 40% innen 2030 sammenlignet med 1990 nivået. 

Selskapene som gjør Egersund vindpark mulig;

Norsk Vind Energi, prosjektutvikler for Egersund vindpark, har signert en avtale med det tyske fornybar energiselskapet Luxcara.

Som et av to gründerselskap bak utviklingen av Tellenes vindpark ved Titaniagruvene, som selger den produserte fornybare energien til Google, er Norsk Vind Energi stolt av å ha bidratt til ferdigstillingen av et nytt fornybarprosjekt lokalisert til den vindfylte nabokommunen Egersund.

Luxcara har videre inngått en avtale med tyske pensjonsfond som vurderer vindkraft fra Norge som tilstrekkelig sikkert og bærekraftig å investere deres pensjonspenger i og som videre bidrar til utvikling og produksjon av mer fornybar energi og relatert infrastruktur.

Luxcara følger en «kjøp og hold» strategi som betyr en langsiktig forpliktelse og et oppriktig engasjement for klima og natur.

Som en internasjonal kapitalforvalter, vil Luxcara oppfordre norske pensjonsfond til å investere i fornybar energi prosjekter og til å videre styrke utviklingen av utslippsfri ren energi i Norge.        

Bidrar til å trygge arbeidsplasser, lokale leveranser og skatteintekter til vertskommunen

Prosjektet har bidratt til å styrke arbeidsplasser for lokale entreprenører og leverandører.

Det har også bidratt til å sikre skatteintektene i flere tiår fremover til vertskommunen Egersund, også kalt Norges vindkrafthovedstad. 

Produksjon

Vindparken består av 33vindmøller med en total kapasitet på 111 MW og en fornybar energiproduksjon på 390 Gwh/år, tilsvarende det årlige elektrisitetsbehovet for ca 20.000 norske husholdninger.  

Hvis spørsmål relatert til åpningen eller til prosjektet kontakt;

Rune Hersvik       (91635724) eller

Per Ove Skorpen ( 95160005)

Last ned meldingen her ›

Flere nyheter

9/4/2019

Behov for flere ansatte i vinden

Paris avtalen og FNs kilmapanel krever raskere tempo i omstillingen mot lavutslipps-samfunnet. Norsk Vind Energi AS ønsker å være en del av løsningen og taktskiftet mot nullutslipp og søker etter flere kompetente medarbeidere

13/3/2019

Hordavind – et lønnsomt klimatiltak

Norsk Vind Energi AS har i dag sendt inn melding til NVE på vindkraftverket Hordavind i Nordhordland. Prosjektets størrelse er på 1.500 MW og forventes å ha årlig kraftproduksjon på over 5 TWh. Dette tilsvarer energiforbruket til over 300.000 husholdninger. Hordavind vil være et av Europas største vindkraftverk.

5/3/2019

Zürich kommune kjøper Måkaknuten vindpark av Norsk Vind Energi

Zürich kommunes energiselskap, ewz, har et strategisk mål om 100% fornybar energiproduksjon i sin portefølje. Derfor kjøper ewz Måkaknuten vindpark i Gjesdal og Bjerkreim kommuner. Norsk Vind Energi AS skal bygge og drifte vindkraftverket.