Offisiell åpning av Egersund vindkraftverk

Norge et steg nærmere å nå FNs bærekraftsmål. Offisiell åpning av Egersund vindpark onsdag 23. mai kl 13.00. Åpent for alle øvrige interesserte som ønsker å delta på et åpent arrangement i vindparken kl 17.00

 Vindkraftverket i Egersund vil bli offisielt åpnet 23. Mai kl 13.00

Påmelding
innen 18.05 til 
,
mob. 938 03 280. Navn på deltakere, telefon/
epost oppgis. Endelig bekreftelse sendes alle påmeldte.

I tillegg til Norsk Vind og det tyske eierselskapet Luxcara
vil vindmølleleverandøren Senvion og andre lokale leverandører være tilstede.

Elever fra den lokale ungdomsskolen Husabø, som har en stor
interesse i å ta en aktiv rolle i det grønne skiftet på veien mot
lavutslipssamfunnet, vil delta og dele sitt engasjement.  

Hvor havner kraften ?

Den produserte fornybare energien vil bli levert til Nordpol
som vil videredistribuere elektrisiteten til de tusen hjem og husholdninger i
det nordiske kraftmarkedet.

På den måten bidrar vindparken til å nå Norges mål nedfelt i
Parisavtalen som videre er forankret i FNs bærekraftsmål 13 om mer fornybar
energi og kutt i klimagassutslippene.

Norge har vedtatt å redusere utslippene med minst 40% innen
2030 sammenlignet med 1990 nivået. 

Selskapene som gjør
Egersund vindpark mulig;

Norsk Vind, prosjektutvikler for Egersund vindpark,
har signert en avtale med det tyske fornybar energiselskapet Luxcara.

Som et av to gründerselskap bak utviklingen av Tellenes
vindpark ved Titaniagruvene, som selger den produserte fornybare energien til
Google, er Norsk Vind stolt av å ha bidratt til ferdigstillingen av et
nytt fornybarprosjekt lokalisert til den vindfylte nabokommunen Egersund.

Luxcara har videre inngått en avtale med tyske pensjonsfond
som vurderer vindkraft fra Norge som tilstrekkelig sikkert og bærekraftig å
investere deres pensjonspenger i og som videre bidrar til utvikling og
produksjon av mer fornybar energi og relatert infrastruktur.

Luxcara følger en «kjøp og hold» strategi som betyr en
langsiktig forpliktelse og et oppriktig engasjement for klima og natur.

Som en internasjonal kapitalforvalter, vil Luxcara oppfordre
norske pensjonsfond til å investere i fornybar energi prosjekter og til å videre
styrke utviklingen av utslippsfri ren energi i Norge.        

Bidrar til å trygge arbeidsplasser,
lokale leveranser og skatteintekter til vertskommunen

Prosjektet har bidratt til å styrke arbeidsplasser for
lokale entreprenører og leverandører.

Det har også bidratt til å sikre skatteintektene i flere
tiår fremover til vertskommunen Egersund, også kalt Norges vindkrafthovedstad. 

Produksjon

Vindparken består av 33vindmøller med en total kapasitet på
111 MW og en fornybar energiproduksjon på 390 Gwh/år, tilsvarende det årlige
elektrisitetsbehovet for ca 20.000 norske husholdninger.  

Hvis spørsmål relatert til
åpningen eller til prosjektet kontakt;

Rune Hersvik       (91635724) eller

Per Ove Skorpen ( 95160005)

Dokumentet kan lastes ned her ›

Flere nyheter

8/2/2021

To nye vindkraftverk satt i drift – skal produsere strøm tilsvarende 73.000 husholdninger

Norsk Vind setter nå i drift Måkaknuten vindkraftverk i Bjerkreim og Gjesdal kommune. Tidligere i høst ble også vindkraftverkene i Bjerkreim Søndre Klynge, som ligger i Bjerkreim og Hå, satt i drift. Disse vindkraftverkene vil produsere henholdsvis 330 og 1.070 GWh, som tilsvarer forbruket til 72.000 husholdninger til sammen.

27/1/2021

Norsk Vinds utenlandssatsning

Norsk Vind AS sitt vindkraftprosjekt i Makambako (100 MW), er av landets energimyndigheter rangert som ett av «topp tre vindkraftprosjekt» i landet.

20/1/2021

Overraskende fra EU om ny klassifisering av fornybarteknologiene

EU har annonsert at vindkraft- og solkraftanlegg klassifiseres som "bærekraftige". Norsk Vind AS erkjenner imidlertid at samspillet mellom vindkraft og vannkraft er viktig for etableringen av optimale fornybarprosjekter og klimaløsninger i Norge.