Respekt for grunneiernes valg

Representanter for Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt ga et rungende nei til Norsk Vind sine planer.

Dokumentet kan lastes ned her ›

Flere nyheter

18/10/2022

RIiktig at vindkraften skal bidra mer til lokal velferd

Regjeringen foreslår nå økt skatt på vindkraft ved å innføre grunnrenteskatt, naturressursskatt, høyprisskatt og en dobling av produksjonsavgiften.