Tre lærdommer fra energidagene 2019

17 - 18. oktober arrangerte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Norges Energidager 2019.

Samtidig som NVE-direktør Kjetil Lund holdt sitt åpningsinnlegg på Fornebu, ble det kjent at regjeringen ikke vil gjennomføre forslaget til nasjonal ramme for vindkraft på land. Temaet alle skulle snakke om ble fort tilsidesatt av en «push-varsling» fra NRK om statsministerens kunngjøring.

Hadde en samlet kraftbransje noe annet å snakke om enn det kontroversielle forslaget til NVE? Vi har plukket ut tre lærdommer fra Norges Energidager som vi mener vil være med å prege utviklingen av vindkraft på land i Norge.  

Den Norske Turistforening er ikke prinsipielt imot vindkraft på land i Norge

Dag Terje Klarp Solvang fra Den norske turistforening (DNT) var invitert til NVEs konferanse. Foran en fullsatt sal, fortalte han at DNT ikke er imot vindkraft på land. – ikke ta oss i hartkorn med de som bare sier nei nei nei, sa Solvang.

Se Norges Energidager 2019: Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT

DNT ønsker samtidig en grundigere gjennomgang av hvor vi skal bygge vindkraft på land i Norge. Generalsekretæren mener vi ikke kan løse klimakrisen på bekostning av norsk natur. Likevel anerkjenner han at all energiutbygging krever naturinngrep.

– Vindkraft på land er vår billigste kilde til ny utslippsfri energi

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg åpnet med å ta farvel med en nær venn – Veslemannen – som har falt. Han trakk paralleller til energibransjen, som også opplever raske endringer og uforutsigbarheter.

Se Norges Energidager 2019: Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Ministeren benyttet også anledningen til å adressere vindkraftutbyggere. Til dem ønsket han å rette fokus mot de positive bidragene vindkraft på land har i Norge: – Vindkraft på land er vår billigste kilde til ny utslippsfri energi, sa Freiberg. Han viste til industrien, som ønsker avtaler om kjøp av kraft fra vindkraft. I tillegg kan vindkraft på land bidra til nye arbeidsplasser og ny næringsutvikling, fortsatte Freiberg.

Miljødirektoratet ser en klar klimagevinst ved å bygge mer vindkraft på land i Norge

Miljødirektoratet-direktør Ellen Hambro minnet oss om at halvparten av energibruket i Norge fremdeles er fossilt. Hun viste til transportsektoren, petroleumssektoren og deler av industrien som fremdeles er avhengig av fossilt energibruk. Samtidig må vi sikre ny verdiskapning og arbeidsplasser: – Det er ingen grunn til å tvile på at Norge kommer til å trenge mer fornybar energi hvis vi skal lykkes i å opprettholde velstanden iNorge og samtidig bli et lavutslippssamfunn, sa Hambro.

Se Norges Energidager 2019: Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet

Hambro hadde en klar beskjed til de som tror at fornybar kraft fra Norge ikke gir reelle klimakutt i Europa: – Fornybar kraft i Norge kan bidra til å kutte utslipp andre steder i verden når vi eksporterer vår rene energi, sa hun. Direktøren viste også til mekanismer i EU-systemet som sikrer at kvotesystemet ikke hindrer at import av fornybar kraft vil bidra til å redusere utslipp i Europa.

Dokumentet kan lastes ned her ›

Flere nyheter

8/2/2021

To nye vindkraftverk satt i drift – skal produsere strøm tilsvarende 73.000 husholdninger

Norsk Vind setter nå i drift Måkaknuten vindkraftverk i Bjerkreim og Gjesdal kommune. Tidligere i høst ble også vindkraftverkene i Bjerkreim Søndre Klynge, som ligger i Bjerkreim og Hå, satt i drift. Disse vindkraftverkene vil produsere henholdsvis 330 og 1.070 GWh, som tilsvarer forbruket til 72.000 husholdninger til sammen.

27/1/2021

Norsk Vinds utenlandssatsning

Norsk Vind AS sitt vindkraftprosjekt i Makambako (100 MW), er av landets energimyndigheter rangert som ett av «topp tre vindkraftprosjekt» i landet.

20/1/2021

Overraskende fra EU om ny klassifisering av fornybarteknologiene

EU har annonsert at vindkraft- og solkraftanlegg klassifiseres som "bærekraftige". Norsk Vind AS erkjenner imidlertid at samspillet mellom vindkraft og vannkraft er viktig for etableringen av optimale fornybarprosjekter og klimaløsninger i Norge.