Turbininstallasjon fullført i Bjerkreim Søndre Klynge

Onsdag 29. april ble en merkedag i utbyggingen av vindkraftverket i Bjerkreim da bladene på den siste av de 70 turbinene ble montert. De neste 25 årene vil vindkraftverkene levere i overkant av 1 TWh fornybar kraft årlig.

Installasjonen av vindturbiner startet opp på Skinansfjellet vindkraftverk i juni 2019. Her ble 18 turbiner montert, før Eikeland-Steinsland vindkraftverk gjennom høsten og vinteren fikk på plass sine 37 turbiner. Sist ut var Gravdal vindkraftverk med 15 turbiner.

Installasjonen kom litt senere i gang enn planlagt på grunn av utfordringer med transportrute for transport av vindturbinkomponentene, og mange vindfulle dager har gjort det krevende å opprettholde planlagt installasjonstakt. Framdriften den siste tiden har imidlertid vært veldig god med et snitt på 4 turbiner installert per uke.

- Vi er ikke helt i mål, men dette er en stor milepæl, sier prosjektleder Magnus Grinde i Norsk Vind.

Nok fornybar energi til 55 000 husholdninger hvert år

Per dags dato er 43 av 70 turbiner satt i drift, og det gjenstår fortsatt litt arbeid før vindkraftverkene kan produsere opp mot sin samlede makseffekt på 294 MW. Men vi kan se fram til at vindkraftverkene de neste 25 årene vil levere i overkant av 1 TWh fornybar kraft årlig inn på nettet, og gi en strømforsyning som dekker forbruket til om lag 55 000 husholdninger.

Fakta om prosjektet finner du her.

Dokumentet kan lastes ned her ›

Flere nyheter

8/2/2021

To nye vindkraftverk satt i drift – skal produsere strøm tilsvarende 73.000 husholdninger

Norsk Vind setter nå i drift Måkaknuten vindkraftverk i Bjerkreim og Gjesdal kommune. Tidligere i høst ble også vindkraftverkene i Bjerkreim Søndre Klynge, som ligger i Bjerkreim og Hå, satt i drift. Disse vindkraftverkene vil produsere henholdsvis 330 og 1.070 GWh, som tilsvarer forbruket til 72.000 husholdninger til sammen.

27/1/2021

Norsk Vinds utenlandssatsning

Norsk Vind AS sitt vindkraftprosjekt i Makambako (100 MW), er av landets energimyndigheter rangert som ett av «topp tre vindkraftprosjekt» i landet.

20/1/2021

Overraskende fra EU om ny klassifisering av fornybarteknologiene

EU har annonsert at vindkraft- og solkraftanlegg klassifiseres som "bærekraftige". Norsk Vind AS erkjenner imidlertid at samspillet mellom vindkraft og vannkraft er viktig for etableringen av optimale fornybarprosjekter og klimaløsninger i Norge.