Turbininstallasjon fullført i Bjerkreim Søndre Klynge

Onsdag 29. april ble en merkedag i utbyggingen av vindkraftverket i Bjerkreim da bladene på den siste av de 70 turbinene ble montert. De neste 25 årene vil vindkraftverkene levere i overkant av 1 TWh fornybar kraft årlig.

Installasjonen av vindturbiner startet opp på Skinansfjellet vindkraftverk i juni 2019. Her ble 18 turbiner montert, før Eikeland-Steinsland vindkraftverk gjennom høsten og vinteren fikk på plass sine 37 turbiner. Sist ut var Gravdal vindkraftverk med 15 turbiner.

Installasjonen kom litt senere i gang enn planlagt på grunn av utfordringer med transportrute for transport av vindturbinkomponentene, og mange vindfulle dager har gjort det krevende å opprettholde planlagt installasjonstakt. Framdriften den siste tiden har imidlertid vært veldig god med et snitt på 4 turbiner installert per uke.

- Vi er ikke helt i mål, men dette er en stor milepæl, sier prosjektleder Magnus Grinde i Norsk Vind.

Nok fornybar energi til 55 000 husholdninger hvert år

Per dags dato er 43 av 70 turbiner satt i drift, og det gjenstår fortsatt litt arbeid før vindkraftverkene kan produsere opp mot sin samlede makseffekt på 294 MW. Men vi kan se fram til at vindkraftverkene de neste 25 årene vil levere i overkant av 1 TWh fornybar kraft årlig inn på nettet, og gi en strømforsyning som dekker forbruket til om lag 55 000 husholdninger.

Fakta om prosjektet finner du her.

Dokumentet kan lastes ned her ›

Flere nyheter

15/10/2020

Norsk Vind mener kommunene må bestemme over vindkraften

Vindkraftselskapet Norsk Vind støtter kravet om at kommunene må få styrket reguleringsmyndighet og innføringen av en miljøavgift som gjør at mer av verdiskapningen havner i kommunekassa.

29/9/2020

Klimaklokka tikker i Oslo og New York

I februar monterte vindkraftselskapet Norsk Vind en seks meter bred digital klimaklokke på Egertorget i Oslo, som tikker ned til 2030 da klimautslippene skal være halvert. Nå er det også montert en klimaklokke på Manhattan i New York.