Utredning settes i gang for Moldalsknuten vindkraftverk

Kommunestyret i Sokndal kommune har sagt ja til å utrede Moldalsknuten vindkraftverk. Det er den første kommunen sør for Finnmark som gir klarsignal etter at regjeringen i fjor igjen åpnet for nye vindkraftkonsesjoner.

  • "Vi er glade for at vi nå får muligheten til å utrede prosjektet. Og nettopp utrede er stikkordet her. Vi skal nå med basis i den nye konsesjonsprosessen sørge for å få frem et kunnskapsunderlag om hva et vindkraftprosjekt i dette området vil kunne bety av fordeler og ulemper", sier Magnus Grinde, prosjektleder hos Norsk Vind AS

Moldalsknuten vindkraftverk er et prosjekt som er planlagt inntil eksisterende Tellenes vindkraftverk. Dette gjør at man på 3 sider er omringet av turbiner og infrastruktur allerede. I tillegg ligger det i umiddelbar nærhet til Titania-gruver samtidig som det planlegges et nytt næringsområde for blant annet kraftkrevende industri i nærheten.

  • "Vi opplever at dette prosjektinitiativet på mange måter svarer ut det som synes være holdningen til mange i dag, nemlig at vindkraft på land primært må bygges i tilknytning til eksisterendeinfrastruktur", sier Grinde.

Det er snakk om 7-11 turbiner med en installert effekt på opptil 50 MW, noe som tilsvarer strømforbruket til omlag 10 000 husstander. Investeringsanslaget er på 550-650 millioner kroner.

Forhåndsmelding er nå fremsendt til NVE og et formelt oppstartsmøte mellom NVE, kommune, statsforvalter og utbygger vil være et første viktig møtepunkt for å sikre at det legges til rette for en åpen og transparent prosess som kan gi tillitt til de utredninger som skal gjøres.

"Vi ser frem til et godt samarbeid med kommunen og andre interessenter hvor gjensidig informasjonsutveksling forhåpentligvis kan legge til rette for gode prosesser", fortsetter Grinde.

Skravert området illustrerer prosjektområdet til Moldalsknuten vindkraftverk

Dokumentet kan lastes ned her ›

Flere nyheter

18/10/2022

RIiktig at vindkraften skal bidra mer til lokal velferd

Regjeringen foreslår nå økt skatt på vindkraft ved å innføre grunnrenteskatt, naturressursskatt, høyprisskatt og en dobling av produksjonsavgiften.