Kjøpes vindkraften opp av utenlandske selskaper som ikke betaler skatt i Norge?

Globale selskaper som Google, Apple, IKEA og Facebook med flere, har satt seg som mål å bli 100 % fornybar-baserte i all sin virksomhet, og har begynt å handle deretter. Google valgte å kjøpe hele strømproduksjonen fra Tellenes vindpark i Sokndal, og skeptiske røster er redde for manglende skatteinntekter til Norge.

Når et utenlandsk selskap kjøper en vare i Norge, skal de ikke betale skatt – de skal betale moms. Likevel genererer Google-kjøpet skatteinntekter.

Utenlandsk kjøp av strøm er lønnsomt for Norge
Når Google valgte å kjøpe hele strømproduksjonen fra Tellenes vindpark 12 år frem i tid, la det grunnlaget for at arbeidsledige arbeidere fra Titania-gruven igjen fikk arbeid. Det fikk også mange av anleggsarbeiderne hos entreprenøren Stangeland Maskin, hos elektroleverandøren ABB, hos turbinleverandøren Siemens og hos mange andre lokale og regionale leverandører. Bygningsarbeiderne og de driftsansatte får i neste omgang lønn og betaler sin skatt i Norge for sitt arbeid.

Google betaler for strømmen + 25 % moms. Denne inntekten la grunnlaget for at verdens største pensjonsfond, Blackrock, ville ta risiko og investere i utbyggingen av vindparken og gå inn som aksjonær og eier av det norske selskapet Tellenes vindpark AS.

Det medførte videre at norske og internasjonale banker ville gi lån til utbyggingen, som i sin tur ga oppdrag til lokalt næringsliv og industri som på vanlig vis må betale skatt i Norge.

Vertskommunene Sokndal og Lund får sin årlige eiendomsskatt på til sammen 10-12 millioner kroner hvert år, og Tellenes vindpark AS må også betale selskapsskatt som alle andre bedrifter. Videre må eierne, dersom det senere velges å ta utbytte, betale utbytteskatt (ca. 30 %) til den norske stat.

Det blir derfor feil å hevde at utenlandske selskaper som investerer i norsk vindkraft ikke genererer skatt til Norge. Hvis alternativet er at det ikke investeres i det hele tatt i ny fornybar energi, fordi norske fond ikke får myndighetsgodkjenning til å investere i denne næringen, vil det bety ingen arbeidsplasser og ingen skatt.