Oljefylket Rogaland bytter ut fossil energi med fornybar vindenergi

Inntil ganske nylig var gasskraftverket på Kårstø i stand
til å lage 3 TWh strøm basert på brenning av 6 TWh naturgass, ved full
produksjon

Enorme investeringer ble gjort av Statoil og Statkraft, i
gassrør, selve gasskraftverket og i strømledningsnettet ut til det regionale og
nasjonale nettet. I flere år har det vist seg at dette ikke var en lønnsom måte
å produsere elektrisitet på.

Det har heller
ikke blitt investert i CO2-rensing av kraftverket, noe som var Stortingets
betingelse for å tillate bygging.

Basert på gassprisen gasskrafteierne har betalt for naturgassen, den gjeldende
strømprisen og investeringen gasskraftverket krevde, gikk det ikke rundt.

Selv om det har gått med flere tusen årsverk på å bygge gasskraftverket
og nødvendig infrastruktur fra
utallige underleverandører, er det nå ingen årsverk igjen.

I samme periode som gasskraftverket fases ut, bygges det utslippsfri
elektrisitet fra vindkraft tilsvarende 3 TWh i Rogaland – altså samme
mengde som gasskraftverket på Kårstø kunne produsere. Det gir ikke like mange
arbeidsplasser i utbyggingsfasen,
men er derimot mer bærekraftig og uten CO2-utslipp i driftsfasen. 

Ettersom gasskraftverket slapp ut ca. 1 million tonn CO2 i
året når det var i full drift,
vil den nye vindenergien i samspill med vannkraften, innebære klimakutt på 1
million tonn per år. Dette tilsvarer CO2-utslippene til ca 500.000 biler hvert år.

Energifylket Rogaland viser at det er mulig å ta et viktig
steg fra fossil til fornybar energiproduksjon og samtidig bygge lønnsomme
arbeidsplasser og kutte utslipp i
tråd med Paris-avtalens mål og innenfor karbonbudsjettets rammer.