Bjerkreim Vindpark Søndre Klynge

Antall vindmøller: 70

Antall km veg: ca 45
Åpnes: 2019
Effekt: 294 MW
Produksjon: ca 1000 GWh (1 TWh)
Tilsvarer forbruket til: 55 000 husholdninger

Prosjektutvikler: Norsk Vind Energi AS

Eierselskap: Luxcara
Bygge- og prosjektledelse: Norsk Vind Energi AS

Driftsansvarlig: Norsk Vind Energi AS

Bjerkreim Søndre Klynge består av tre separate vindkraftverk som grenser til hverandre, nemlig Eikeland-Steinsland, Gravdal og Skinansfjellet. Vindkraftverkene er lokalisert i Bjerkreim og Hå kommuner og vil, via en felles trafostasjon, tilknyttes Bjerkreim Transformatorstasjon (under bygging).

De tre vindkraftverkene fikk konsesjon i 2009, som senere ble stadfestet av Olje- og energidepartementet i 2012. På det tidspunkt var det kun Skinansfjellet som var eid av Norsk Vind Energi. I 2016 kjøpte Norsk Vind Energi prosjektselskapene bak Eikeland-Steinsland og Gravdal for å sikre et tilstrekkelig volum til at Statnett skulle ta investeringsbeslutning på Bjerkreim Transformatorstasjon, noe som var en forutsetning for realiseringen av prosjektene.

Siden har prosjektene blitt videreutviklet og solgt til det tyske investeringsselskapet Luxcara GmbH, men Norsk Vind Energi vil stå for prosjektgjennomføringen.

Status

14. oktober 2019:

Søndag 1. september ble det igjen avholdt "åpen dag", med informasjon og beverting på Vikeså skole og påfølgende busstur gjennom vindparken. Litt i overkant av 120 besøkende benyttet anledningen til å oppleve de første turbinene på nært hold, mens de samtidig kunne danne seg et bilde av størrelsen på anlegget og hvordan ting blir seende ut. Vi takker for godt oppmøte og mange positive tilbakemeldinger!

Den 13 oktober bli siste turbin på Skinansfjellet installert, samtidig som pre-montasje kranen gjorde seg ferdig på Eikeland-Steinsland og flyttet over til Gravdal. Per dags dato er altså 18 (av totalt 70) turbiner ferdig montert, mens ytterligere 37 tårn er pre-montert.

Lagringsområdene inne i vindparken har begynt å fylle seg opp og frekvensen på turbintransporter mellom havna i Egersund og vindparken har derfor blitt noe redusert den senere tiden. Hovedsakelig gjenstår nå kun transporter av vingeblader og de øverste tårndelene. Det estimeres at siste turbintransport fra Egersund til vindparken vil finne sted i Januar 2020.

Magnus Grinde

Prosjektleder / Fagansvarlig Civil

Lenker