Bjerkreim vindkraftverk Søndre Klynge

Antall vindmøller: 70

Antall km veg: ca 45
Åpnes: 2020
Effekt: 294 MW
Produksjon: ca 1000 GWh (1 TWh)
Tilsvarer forbruket til: 55 000 husholdninger

Prosjektutvikler: Norsk Vind AS

Eierselskap: Luxcara
Bygge- og prosjektledelse: Norsk Vind AS

Driftsansvarlig: Norsk Vind AS

Bjerkreim Søndre Klynge består av tre separate vindkraftverk som grenser til hverandre, nemlig Eikeland-Steinsland, Gravdal og Skinansfjellet. Vindkraftverkene er lokalisert i Bjerkreim og Hå kommuner og vil, via en felles trafostasjon, tilknyttes Bjerkreim Transformatorstasjon.

Status

30. april 2020:

Onsdag 29. april ble en merkedag i prosjektet da bladene på den siste av de 70 turbinene ble montert. Framdriften den siste tiden har vært veldig god med et snitt på 4 turbiner installert per uke, og med denne viktige milepælen i boks gjenstår kun idriftsettelse av 27 turbiner samt opprydding og istandsetting. Det forventes at alle turbiner vil være i drift ila juni.

Magnus Grinde

Prosjektleder / Fagansvarlig Civil

Lenker