Egersund vindkraftverk

Antall vindmøller: 33
Effekt: 112 MW
Produksjon: 395 GWh
Tilsvarer forbruket til: 20 000 husholdninger

Eierselskap: Luxcara
Bygge- og prosjektledelse: Norsk Vind AS
Hovedentreprenør: Veidekke
Drift: Norsk Vind AS

Egersund Vindpark er plassert ved Åseheia og Kolldalsheia i Eigersund kommune, om lag 5-8 kilometer øst for Egersund by.

Årlig produksjon vil ligge på omtrent 395 GWh, noe som tilsvarer årsforbruket til ca. 20 000 husstander.

Status

31. januar 2020:

Turbinmontasjearbeidene skrider sakte men sikkert framover og vi bikket halvveis (35 stk) i midten av januar. Totalt er 20 turbiner på Eikeland-Steinsland nå montert, dvs. totalt 38 stk medregnet Skinansfjellet. I tillegg blir E50 og E69 forhåpentligvis ferdigstilt ila helgen.

Hovedkranene forventes å starte på Gravdal i mars og ferdigstille siste turbin i løpet av mai.

No items found.

Lenker