Egersund vindkraftverk

Antall vindmøller: 33
Effekt: 112 MW
Produksjon: 395 GWh
Tilsvarer forbruket til: 20 000 husholdninger

Eierselskap: Norsk Vind Egersund AS
Bygge- og prosjektledelse: Norsk Vind AS
Hovedentreprenør: Veidekke
Drift: Norsk Vind AS

Egersund Vindpark er plassert ved Åseheia og Kolldalsheia i Eigersund kommune, om lag 5-8 kilometer øst for Egersund by.

Årlig produksjon vil ligge på omtrent 395 GWh, noe som tilsvarer årsforbruket til ca. 20 000 husstander.

Status

No items found.

Lenker