Faurefjellet vindkraftverk

Antall vindturbiner: 12

Antall km veg: 8.35

Installert effekt: 60 MW (72 MW tilbehandling hos NVE)

Midlere årsproduksjon: 213 GWh

Tilsvarende forbruket til: 13 000 husholdninger

Eierskap: Norsk Vind AS

Bygge- og prosjektledelse: Norsk Vind AS

Driftsansvarlig: Norsk Vind AS

MTA- og detaljplan: Prosjektets MTA og detaljplan kan finnes på NVE sine hjemmesider: Trykk her

Faurefjellet Vindkraftverk er lokalisert i Bjerkreim kommune og vil knyttes til Måkaknuten trafostasjon ved en 10,6 kilometer lang 132kV kraftledning.

Vindkraftverket fikk endelig konsesjon i 2017 og planlegges utbygd med 12 vindturbiner og en total installert effekt på 72 MW. Faurefjellet vindkraftverk er under planlegging og prosjektets MTA- og detaljplan er nå til behandling hos NVE.

Faurefjellet vindkraftverk vil bidra til at Norge kan oppfylle sine forpliktelser knyttet til EUs fornybardirektiv, og vil være med på å redusere klimagassutslippene i det eruopeiske kraftsystemet. Vindkraftverket vil også bidra til å senke kraftprisene og gi økt konkurransekraft for kraftforedlende industri i Norge.

Er du interessert i mer detaljer rundt prosjektet anbefaler vi at du laster ned MTA-planen fra NVE sine hjemmesider som er linket i teksten over, eller tar kontakt med noen av oss i Norsk Vind.

Status

Per Ove Skorpen

Daglig leder

Lenker