Høg-Jæren vindkraftverk

Antall vindmøller: 32
Åpnet: 2011
Effekt:
 73,6 MW
Produksjon:
 Ca. 230 GWh, tilsvarer forbruket til 13000 husholdninger
Eiere:
 Eurus, EWZ, Norsk Vindpro og Norsk Vind AS.
Drift:
 Eurus og Norsk Vind AS

Første storskala vindpark i Sør-Norge

Høg-Jæren vindpark er vårt første store vindkraftprosjekt. Det kan forsyne om lag 13 000 husholdninger med ren, fornybar strøm.

Åpningen 10. september 2011 markerte en viktig milepæl både for Norsk Vind, men også for storskala vindkraftutvikling i Sør-Norge.

Gode produksjonsresultater

Vindparken består av 32 vindmøller som gir en total installert effekt på 73,6 MW. Det blåser godt på Jæren, noe som resulterer i svært gode produksjonsresultater.

Høg-Jæren Vindpark produserer om lag 230 GWh, og har ført til at vindparken har vunnet bransjeprisen «Årets vindkrigar» som det mest energieffektive prosjektet i 2012, 2013 og 2014 i regi av bransjeorganisasjonen Norwea.

«Årets vindkrigar» i i 2012, 2013 og 2014.Populært friluftsområde

Vindparken har blitt et populært aktivitetssenter som benyttes til en rekke friluftsaktiviteter. Her trives turgåere og syklister året rundt, og terrenget brukes til skigåing om vinteren. Varhaug IL arrangerer også det årlige "Vindparkløpet", hvor både store og små idrettsutøvere og mosjonister deltar.

 

Status

31. januar 2020:

Turbinmontasjearbeidene skrider sakte men sikkert framover og vi bikket halvveis (35 stk) i midten av januar. Totalt er 20 turbiner på Eikeland-Steinsland nå montert, dvs. totalt 38 stk medregnet Skinansfjellet. I tillegg blir E50 og E69 forhåpentligvis ferdigstilt ila helgen.

Hovedkranene forventes å starte på Gravdal i mars og ferdigstille siste turbin i løpet av mai.

No items found.

Lenker