Høg-Jæren vindkraftverk

Antall vindturbiner: 32
Installert effekt:
 73,6 MW
Årlig produksjon:
 Ca. 230 GWh,
Tilsvarer forbruket til om lag: 14 000 husholdninger
Satt i drift: 2011

Eiere:
 Eurus, EWZ, Norsk Vindpro og Norsk Vind AS.
Drift:
 Eurus og Norsk Vind AS

Første storskala vindpark i Sør-Norge

Høg-Jæren vindpark er vårt første store vindkraftprosjekt. Det kan forsyne om lag 13 000 husholdninger med ren, fornybar strøm.

Åpningen 10. september 2011 markerte en viktig milepæl både for Norsk Vind, men også for storskala vindkraftutvikling i Sør-Norge.

Gode produksjonsresultater

Vindparken består av 32 vindmøller som gir en total installert effekt på 73,6 MW. Det blåser godt på Jæren, noe som resulterer i svært gode produksjonsresultater.

Høg-Jæren Vindpark produserer om lag 230 GWh, og har ført til at vindparken har vunnet bransjeprisen «Årets vindkrigar» som det mest energieffektive prosjektet i 2012, 2013 og 2014 i regi av bransjeorganisasjonen Norwea.

«Årets vindkrigar» i i 2012, 2013 og 2014.Populært friluftsområde

Vindparken har blitt et populært aktivitetssenter som benyttes til en rekke friluftsaktiviteter. Her trives turgåere og syklister året rundt, og terrenget brukes til skigåing om vinteren. Varhaug IL arrangerer også det årlige "Vindparkløpet", hvor både store og små idrettsutøvere og mosjonister deltar.

 

Status

No items found.

Lenker