Høg-Jæren Vindpark

Antall vindmøller: 32

Åpnet: 2011

Effekt: 73,6 MW

Produksjon: Ca. 230 GWh, tilsvarer forbruket til 13000 husholdninger

Eiere: Eurus, EWZ, Norsk Vindpro og Norsk Vind Energi AS.

Drift: Eurus og Norsk Vind Energi AS

Første storskala vindpark i Sør-Norge
Høg-Jæren vindpark er vårt første store vindkraftprosjekt. Det kan forsyne om lag 13 000 husholdninger med ren, fornybar strøm.

Åpningen 10. september 2011 markerte en viktig milepæl både for Norsk Vind Energi, men også for storskala vindkraftutvikling i Sør-Norge.

Gode produksjonsresultater
Vindparken består av 32 vindmøller som gir en total installert effekt på 73,6 MW. Det blåser godt på Jæren, noe som resulterer i svært gode produksjonsresultater.

Høg-Jæren Vindpark produserer om lag 230 GWh, og har ført til at vindparken har vunnet bransjeprisen «Årets vindkrigar» som det mest energieffektive prosjektet i 2012, 2013 og 2014 i regi av bransjeorganisasjonen Norwea.

«Årets vindkrigar» i i 2012, 2013 og 2014.Populært friluftsområde
Vindparken har blitt et populært aktivitetssenter som benyttes til en rekke friluftsaktiviteter. Her trives turgåere og syklister året rundt, og terrenget brukes til skigåing om vinteren. Varhaug IL arrangerer også det årlige "Vindparkløpet", hvor både store og små idrettsutøvere og mosjonister deltar.

 

Status

31. mai 2019:

29. april ble en merkedag da dette var dagen hvor de første turbinkomponentene ankom vindkraftverket. De første ukene med turbintransport har gått greit for seg, og denne uken kom man også i gang med transport av tårnseksjoner, via lekterfrakt fra Kaupaneset til Langholmen. Selve bladtransportene er planlagt startet opp ila neste uke.

En annen viktig milepæl neste uke blir oppstart turbininstallasjon på Skinansfjellet. Selve installasjonen vil foregå ved at en litt mindre kran løfter på plass turbintrafo (som skal stå plassert i bunnen av turbinen) og de nederste tårnseksjonene.Deretter følger den store 750t kranen på og fullfører installasjonen av tårn, samt nacelle, generator og rotor. Fortrinnsvis vil turbinleverandør montere rotoren (dvs. 3 stk vingeblad + nav) på bakken og løfte hele rotoren i ett løft. Der hvor dette ikke er mulig på grunn av nærliggende høyder e.l. vil ett og ett blad bli løftet av gangen.

For øvrig ble testkjøring gjennomført i Steinsland-området 24. april og nå som kabellegging i Gravdal også er ferdigstilt vil det bli gjennomført testkjøring på Gravdal 5. juni.

Bjerkreim trafostasjon er planlagt satt i drift ila et par uker så alt skal da være klart til å kunne ta imot kraftproduksjonen fra vindkraftverkene etter hvert som turbinene blir montert på løpende bånd det neste halve året. Juni blir med andre ord en svært spennende måned, og vi gleder oss til å snart kunne legge ut bilder av de første installerte turbinene!

No items found.

Lenker