Honna

Antall vindmøller: ca. 60 - 80
Effekt: 400 MW
Produksjon: 1350 GWh
Tilsvarer forbruket til: ca. 80 000 husholdninger
Prosjektstatus: Melding sendt til NVE

Prosjektet er lokalisert i fjellområdet rundt Honna transformatorstasjon i Åseral og Evje og Hornnes kommuner i Vest/Aust Agder Fylke

Status

Martin Westin

Telefon:

47280713

Lenker