Måkaknuten vindkraftverk

Antall vindturbiner: 22
Ferdigstillelse:
2020
Effekt:
94,6 MW
Produksjon:
Cirka 330 Gwh.
Tilsvarer strømforbruket til:
Cirka 17.000 husholdninger
Eierskap
: ewz Måkaknuten Vind AS
Bygge- og prosjektledelse:
Norsk Vind AS
Driftsansvarlig:
Norsk Vind AS

Video

Måkaknuten vindpark er lokalisert i Bjerkreim og Gjesdal kommuner.

Anleggsarbeid på Måkaknuten vindpark ble iverksatt i begynnelsen av Mars 2019, kort tid etter at prosjektet fikk investor på plass. Anleggsarbeidene i 2019 består hovedsakelig av veibygging, anleggelse av oppstillingsplasser, fundamentarbeid og elektrisk arbeid.

Anleggsaktiviteten er planlagt og koordinert i samråd med grunneierne i den hensikt å hensynta deres respektive virksomhet. I dette prosjektet omhandler dette hovedsakelig å ivareta dyr på beite.

Vennligst se bilder under, samt prosjektstatus nederst.

Status

27/08/2020

Fullført arbeid:

 • Alle internveier og oppstillingsplasser er ferdigstilt.
 • Alle turbinfundamenter er ferdigstilt.
 • All kabelarbeid er ferdigstilt.
 • Måkaknuten transformatorstasjon er ferdigstilt og spenningssatt.
 • Kraftlinjen fra Måkaknuten transformatorstasjon til Bjerkreim transformatorstasjon er ferdigstilt og spenningssatt.
 • Turbintransporter fra Egersund havn til prosjektområdet er fullført.
 • Pre-installasjon av vindturbinene er fullført (dvs. de første tårnseksjonene).

Pågående arbeid:

 • Hovedinstallasjon av vindturbinene er pågående. 16 av 22 vindturbiner er ferdig installert.
 • Idriftsettelse av vindturbinene er pågående. 9 av 22 vindturbiner er i drift (produserer elektrisitet).
 • Istandsettingsarbeid utføres kontinuerlig.
 • Som følge av COVID-19 pandemien er prosjektet litt forsinket.
 • Måkaknuten vindkraftverk er planlagt å være i full drift i slutten av november 2020.

Jan Volmut

Prosjektleder

Lenker