Måkaknuten vindkraftverk

Antall vindturbiner: 22
Ferdigstillelse:
2020
Effekt:
94,6 MW
Produksjon:
Cirka 330 Gwh.
Tilsvarer strømforbruket til:
Cirka 17.000 husholdninger
Eierskap
: ewz Måkaknuten Vind AS
Bygge- og prosjektledelse:
Norsk Vind AS
Driftsansvarlig:
Norsk Vind AS

Måkaknuten vindpark er lokalisert i Bjerkreim og Gjesdal kommuner.

Anleggsarbeid på Måkaknuten vindpark ble iverksatt i begynnelsen av Mars 2019, kort tid etter at prosjektet fikk investor på plass. Anleggsarbeidene i 2019 består hovedsakelig av veibygging, anleggelse av oppstillingsplasser, fundamentarbeid og elektrisk arbeid.

Anleggsaktiviteten er planlagt og koordinert i samråd med grunneierne i den hensikt å hensynta deres respektive virksomhet. I dette prosjektet omhandler dette hovedsakelig å hensynta dyr på beite.

Status

Prosjektet ligger noe foran fremdriftsplanen mtp veibyggingen. Rundt 70% av prosjektets internveier er bygget.

Jan Volmut

Prosjektleder

Lenker