Måkaknuten vindpark

Antall vindmøller: 24

Effekt: 100 MW

Produksjon: 330 Gwh. Tilsvarer forbruket til 17.000 husholdninger

Eierskap: ewz Måkaknuten AS

Bygge og prosjektledelse: Norsk Vind Energi AS

Drift: Norsk Vind Energi AS

Måkaknuten vindpark er lokalisert i Bjerkreim og Gjesdal kommune.

Prosjektet er opprinnelig utviklet av Lyse som har solgt prosjektet til Norsk Vind Energi AS.

Norsk Vind Energi har siden videreutviklet prosjektet og vil være ansvarlig for bygging og drift av vindparken som forutsettes å være ferdigstilt og klar for produksjon i 2020

Status

Norsk Vind Energi har allerede startet arbeidene med bygging av nødvendig linje.

Jonas Helvig

Assisterende prosjektleder

Lenker