Måkaknuten Vindpark

Antall vindturbiner: 22

Ferdigstillelse: 2020

Effekt: 94,6 MW

Produksjon: Cirka 330 Gwh.

Tilsvarer strømforbruket til: Cirka 17.000 husholdninger

Eierskap: ewz Måkaknuten Vind AS

Bygge- og prosjektledelse: Norsk Vind Energi AS

Driftsansvarlig: Norsk Vind Energi AS

Måkaknuten vindpark er lokalisert i Bjerkreim og Gjesdal kommuner.

Anleggsarbeid på Måkaknuten vindpark ble iverksatt i begynnelsen av Mars 2019, kort tid etter at prosjektet fikk investor på plass. Anleggsarbeidene i 2019 består hovedsakelig av veibygging, anleggelse av oppstillingsplasser, fundamentarbeid og elektrisk arbeid.

Anleggsaktiviteten er planlagt og koordinert i samråd med grunneierne i den hensikt å hensynta deres respektive virksomhet. I dette prosjektet omhandler dette hovedsakelig å hensynta dyr på beite.

Status

Prosjektet ligger noe foran fremdriftsplanen mtp veibyggingen. Rundt 70% av prosjektets internveier er bygget.

Jan Volmut

Prosjektleder

Lenker