Røyrmyra vindkraftverk

Antall vindmøller: 3
Åpnet: 2015
Effekt: 2,4 MW
Produksjon: Ca. 8 GWh, tilsvarer forbruket til 400 husholdninger

Eiere: Kraftgründere fra Arendal (majoritetseiere) i samarbeid med grunneierne Anne Marie og Svein Håland og Norsk Vind AS.
Drift: Norsk Vind AS

Gjør nytte av vinden på gården

Prosjektet er lokalisert på Håland, i Hå kommune, omtrent fem kilometer sør-øst for Varhaug sentrum. 

Området rundt vindparken er preget av meget gode og stabile vindforhold, og estimert årlig produksjon er på om lag 8 GW.

Vindkraft med historie på Røyrmyra

Allerede på 1800-tallet var vindkraft tatt i bruk i landbruket på Jæren, og på slutten av århundret var det 500 vindmaskiner i Rogaland. En av dem sto på Røyrmyra, som du kan se på bildet.

Les mer om historien til vindkraft i Norge i denne rapporten fra Jærmuseet.

 

Status

31. januar 2020:

Turbinmontasjearbeidene skrider sakte men sikkert framover og vi bikket halvveis (35 stk) i midten av januar. Totalt er 20 turbiner på Eikeland-Steinsland nå montert, dvs. totalt 38 stk medregnet Skinansfjellet. I tillegg blir E50 og E69 forhåpentligvis ferdigstilt ila helgen.

Hovedkranene forventes å starte på Gravdal i mars og ferdigstille siste turbin i løpet av mai.

No items found.

Lenker