Røyrmyra vindkraftverk

Antall vindmøller: 3
Åpnet: 2015
Effekt: 2,4 MW
Produksjon: Ca. 8 GWh, tilsvarer forbruket til 400 husholdninger

Eiere: Kraftgründere fra Arendal (majoritetseiere) i samarbeid med grunneierne Anne Marie og Svein Håland og Norsk Vind AS.
Drift: Norsk Vind AS

Gjør nytte av vinden på gården

Prosjektet er lokalisert på Håland, i Hå kommune, omtrent fem kilometer sør-øst for Varhaug sentrum. 

Området rundt vindparken er preget av meget gode og stabile vindforhold, og estimert årlig produksjon er på om lag 8 GW.

Vindkraft med historie på Røyrmyra

Allerede på 1800-tallet var vindkraft tatt i bruk i landbruket på Jæren, og på slutten av århundret var det 500 vindmaskiner i Rogaland. En av dem sto på Røyrmyra, som du kan se på bildet.

Les mer om historien til vindkraft i Norge i denne rapporten fra Jærmuseet.

 

Status

4. august 2019:

Vindkraftverket begynner nå virkelig å ta form med 8 komplette turbiner, og ytterligere 18 påstartede tårn. Den 3.august ble den første turbinen satt i prøvedrift som betyr at de første kilowattimene fra anlegget nå har blitt levert inn på kraftnettet!

I midten av juli ble de siste turbinfundamentene ferdigstilt og aktivitetene utover høsten vil hovedsakelig være begrenset til transport, installasjon og idriftsettelse av vindturbiner.

Søndag 1. september arrangeres det åpen dag ifm installasjonsarbeidene. Oppmøte i gymsalen på Vikeså Skule kl 10, hvor det vil bli lett bevertning og gitt informasjon om utbyggingen. Deretter omvisning med buss;

Avganger 12.00 og 14.00.

Påmelding senest 29.august til olav@vind.no:,mob 98408023. Navn, telefon/epost og ønsket tidspunkt for busstur må oppgis. Endelig bekreftelse sendes til alle påmeldte.

No items found.

Lenker