Røyrmyra vindkraftverk

Antall vindmøller: 3

Åpnet: 2015

Effekt: 2,4 MW

Produksjon: Ca. 8 GWh, tilsvarer forbruket til cirka 320 eneboliger, 428 rekkehus, eller 684 leiligheter i året (basert på gjennomsnittlig strømforbruk fra SSB).

Røyrmyra vindkraftverk er et av Norsk Vind AS sine første realiserte vindkraftprosjekter. Prosjektet består av tre vindturbiner á 0,8 MW, og er lokalisert på Håland i Hå kommune omtrent 5 km fra Varhaug sentrum. Dette gir en totalt installert effekt på 2,4 MW.

Etter å ha jobbet med prosjektet i lengre tid, ble konsesjonssøknaden innsendt NVE i 2005 og fikk tildelt et positivt konsesjonsvedtak i 2010. Som et av få vindkraftverk i Norge var det ingen klager på konsesjonstildelingen.

Prosjektet ble satt i drift høsten 2015, og produserer cirka 8 GWh i året. Det tilsvarer forbruket til cirka 320 eneboliger, 428 rekkehus, eller 684 leiligheter i året (basert på gjennomsnittlig strømforbruk fra SSB).

Prosjektet har hatt norske eiere, herunder kraftgründere fra Arendal i samarbeid med to grunneiere og Norsk Vind AS, frem til prosjektet ble videresolgt til det nordiske fornybare energiselskapet «Cloudberry» i 2019. Den nordiske banken Nordeas lokale bankfilial i Stavanger har finansiert prosjektet sammen med de norske eierne. Det lokale entreprenørselskapet Stangeland maskin har vært hovedleverandør av nødvendig infrastruktur, og det lokale offentlig eide nettselskapet Jæren E-verk har tatt imot og videredistribuert den produserte utslippsfrie elektrisiteten til lokalehusholdninger, gardsbruk, industri og øvrige lokale sluttbrukere.   

Vindkraft med historie på Røyrmyra

Allerede på 1800-tallet var vindkraft tatt i bruk i landbruket på Jæren, og på slutten av århundret var det 500 vindmaskiner i Rogaland. En av dem sto på Røyrmyra, som du kan se på bildet.

Les mer om historien til vindkraft i Norge i denne rapporten fra Jærmuseet.

 

Status

No items found.

Lenker