Røyrmyra Vindpark

Antall vindmøller: 3
Åpnet: 2015
Effekt: 2,4 MW
Produksjon: Ca. 8 GWh, tilsvarer forbruket til 400 husholdninger

Eiere: Kraftgründere fra Arendal (majoritetseiere) i samarbeid med grunneierne Anne Marie og Svein Håland og Norsk Vind Energi AS.
Drift: Norsk Vindenergi

Gjør nytte av vinden på gården
Prosjektet er lokalisert på Håland, i Hå kommune, omtrent fem kilometer sør-øst for Varhaug sentrum. 

Området rundt vindparken er preget av meget gode og stabile vindforhold, og estimert årlig produksjon er på om lag 8 GW.

Vindkraft med historie på Røyrmyra
Allerede på 1800-tallet var vindkraft tatt i bruk i landbruket på Jæren, og på slutten av århundret var det 500 vindmaskiner i Rogaland. En av dem sto på Røyrmyra, som du kan se på bildet.

Les mer om historien til vindkraft i Norge i denne rapporten fra Jærmuseet.

 

Status

31. mai 2019:

29. april ble en merkedag da dette var dagen hvor de første turbinkomponentene ankom vindkraftverket. De første ukene med turbintransport har gått greit for seg, og denne uken kom man også i gang med transport av tårnseksjoner, via lekterfrakt fra Kaupaneset til Langholmen. Selve bladtransportene er planlagt startet opp ila neste uke.

En annen viktig milepæl neste uke blir oppstart turbininstallasjon på Skinansfjellet. Selve installasjonen vil foregå ved at en litt mindre kran løfter på plass turbintrafo (som skal stå plassert i bunnen av turbinen) og de nederste tårnseksjonene.Deretter følger den store 750t kranen på og fullfører installasjonen av tårn, samt nacelle, generator og rotor. Fortrinnsvis vil turbinleverandør montere rotoren (dvs. 3 stk vingeblad + nav) på bakken og løfte hele rotoren i ett løft. Der hvor dette ikke er mulig på grunn av nærliggende høyder e.l. vil ett og ett blad bli løftet av gangen.

For øvrig ble testkjøring gjennomført i Steinsland-området 24. april og nå som kabellegging i Gravdal også er ferdigstilt vil det bli gjennomført testkjøring på Gravdal 5. juni.

Bjerkreim trafostasjon er planlagt satt i drift ila et par uker så alt skal da være klart til å kunne ta imot kraftproduksjonen fra vindkraftverkene etter hvert som turbinene blir montert på løpende bånd det neste halve året. Juni blir med andre ord en svært spennende måned, og vi gleder oss til å snart kunne legge ut bilder av de første installerte turbinene!

No items found.

Lenker