Sandnes Vindpark

Antall vindmøller: 16
Åpnes: TBA
Effekt: 67 MW
Produksjon: 200 GWh
Tilsvarer forbruket til: 10 000 husholdninger

Eierselskap: Norsk Vind Energi AS

Venter på konsesjon
Etter at Sandnes Vindpark fikk konsesjonsavslag av NVE i 2014, har Norsk Vind Energi gjort prosjektjusteringer. Basert på en ny gjennomgang av justert løsning har OED bestemt at prosjektet skal behandles på nytt av NVE.

Sandnes vindpark er lokalisert mellom Noredalen og Søredalen 12 km øst for Sandnes. Planområdet ligger mellom 300-405 meter over havet, og har en størrelse på omtrent 7 kvadratkilometer.

Vindkraftverket har en planlagt størrelse på ca. 67 MW installert effekt som vil kunne gi en årlig strømproduksjon på 200 GWh, tilsvarende årsforbruket til ca. 10.000 husholdninger.

Gode vindforhold
Området er valgt på bakgrunn av gode vindforhold med lite turbulens, nærhet til eksisterende veier og tilstrekkelig nettkapasitet, samt positive grunneiere og vertskommune.

Det er gjennomført vindmålinger siden 2009 som viser at området egner seg bra for vindkraftproduksjon. Vindkraftverket er tenkt knyttet til eksisterende nett som passerer gjennom planområdet og vi er i dialog med Lyse El-nett om alternative tilknytningsløsninger.

Status

31. mai 2019:

29. april ble en merkedag da dette var dagen hvor de første turbinkomponentene ankom vindkraftverket. De første ukene med turbintransport har gått greit for seg, og denne uken kom man også i gang med transport av tårnseksjoner, via lekterfrakt fra Kaupaneset til Langholmen. Selve bladtransportene er planlagt startet opp ila neste uke.

En annen viktig milepæl neste uke blir oppstart turbininstallasjon på Skinansfjellet. Selve installasjonen vil foregå ved at en litt mindre kran løfter på plass turbintrafo (som skal stå plassert i bunnen av turbinen) og de nederste tårnseksjonene.Deretter følger den store 750t kranen på og fullfører installasjonen av tårn, samt nacelle, generator og rotor. Fortrinnsvis vil turbinleverandør montere rotoren (dvs. 3 stk vingeblad + nav) på bakken og løfte hele rotoren i ett løft. Der hvor dette ikke er mulig på grunn av nærliggende høyder e.l. vil ett og ett blad bli løftet av gangen.

For øvrig ble testkjøring gjennomført i Steinsland-området 24. april og nå som kabellegging i Gravdal også er ferdigstilt vil det bli gjennomført testkjøring på Gravdal 5. juni.

Bjerkreim trafostasjon er planlagt satt i drift ila et par uker så alt skal da være klart til å kunne ta imot kraftproduksjonen fra vindkraftverkene etter hvert som turbinene blir montert på løpende bånd det neste halve året. Juni blir med andre ord en svært spennende måned, og vi gleder oss til å snart kunne legge ut bilder av de første installerte turbinene!

No items found.

Lenker