Sandnes vindkraftverk

Antall vindmøller: 16
Åpnes: TBA
Effekt: 67 MW
Produksjon: 200 GWh
Tilsvarer forbruket til: 10 000 husholdninger

Eierselskap: Norsk Vind AS

Venter på konsesjon

Etter at Sandnes Vindpark fikk konsesjonsavslag av NVE i 2014, har Norsk Vind gjort prosjektjusteringer. Basert på en ny gjennomgang av justert løsning har OED bestemt at prosjektet skal behandles på nytt av NVE.

Sandnes vindpark er lokalisert mellom Noredalen og Søredalen 12 km øst for Sandnes. Planområdet ligger mellom 300-405 meter over havet, og har en størrelse på omtrent 7 kvadratkilometer.

Vindkraftverket har en planlagt størrelse på ca. 67 MW installert effekt som vil kunne gi en årlig strømproduksjon på 200 GWh, tilsvarende årsforbruket til ca. 10.000 husholdninger.

Gode vindforhold

Området er valgt på bakgrunn av gode vindforhold med lite turbulens, nærhet til eksisterende veier og tilstrekkelig nettkapasitet, samt positive grunneiere og vertskommune.

Det er gjennomført vindmålinger siden 2009 som viser at området egner seg bra for vindkraftproduksjon. Vindkraftverket er tenkt knyttet til eksisterende nett som passerer gjennom planområdet og vi er i dialog med Lyse El-nett om alternative tilknytningsløsninger.

Status

No items found.

Lenker