Sandøy

Antall vindmøller: 10-20
Effekt: 50-100 MW
Produksjon: 100-200 GWh
Tilsvarer forbruket til: ca. 10 000 husholdninger
Prosjektstatus: Konsekvensutredning pågår, konsesjonssøknad våren 2019

Prosjektet er lokalisert på øya Sandøy i Gulen kommune, tett på industriområder og eksisterende veier. Innmatingspunkt i nettet samt anvendbar kai er i umiddelbar nærhet, noe som medfører svært begrenset behov for ny infrastruktur.

Status

Espen Borgir Christophersen

Prosjektutvikling

Lenker