Sandøy

Antall vindmøller: 10-20
Effekt: 50-100 MW
Produksjon: 100-200 GWh
Tilsvarer forbruket til: ca. 10 000 husholdninger
Prosjektstatus: Konsekvensutredning pågår, konsesjonssøknad våren 2019

Prosjektet er lokalisert på øya Sandøy i Gulen kommune, tett på industriområder og eksisterende veier. Innmatingspunkt i nettet samt anvendbar kai er i umiddelbar nærhet, noe som medfører svært begrenset behov for ny infrastruktur.

Status

31. januar 2020:

Turbinmontasjearbeidene skrider sakte men sikkert framover og vi bikket halvveis (35 stk) i midten av januar. Totalt er 20 turbiner på Eikeland-Steinsland nå montert, dvs. totalt 38 stk medregnet Skinansfjellet. I tillegg blir E50 og E69 forhåpentligvis ferdigstilt ila helgen.

Hovedkranene forventes å starte på Gravdal i mars og ferdigstille siste turbin i løpet av mai.

Arne Fredrik Lånke

Prosjektutvikler

Lenker