Sandøy

Antall vindmøller: 10-20
Effekt: 50-100 MW
Produksjon: 100-200 GWh
Tilsvarer forbruket til: ca. 10 000 husholdninger
Prosjektstatus: Konsekvensutredning pågår, konsesjonssøknad våren 2019

Prosjektet er lokalisert på øya Sandøy i Gulen kommune, tett på industriområder og eksisterende veier. Innmatingspunkt i nettet samt anvendbar kai er i umiddelbar nærhet, noe som medfører svært begrenset behov for ny infrastruktur.

Status

4. august 2019:

Vindkraftverket begynner nå virkelig å ta form med 8 komplette turbiner, og ytterligere 18 påstartede tårn. Den 3.august ble den første turbinen satt i prøvedrift som betyr at de første kilowattimene fra anlegget nå har blitt levert inn på kraftnettet!

I midten av juli ble de siste turbinfundamentene ferdigstilt og aktivitetene utover høsten vil hovedsakelig være begrenset til transport, installasjon og idriftsettelse av vindturbiner.

Søndag 1. september arrangeres det åpen dag ifm installasjonsarbeidene. Oppmøte i gymsalen på Vikeså Skule kl 10, hvor det vil bli lett bevertning og gitt informasjon om utbyggingen. Deretter omvisning med buss;

Avganger 12.00 og 14.00.

Påmelding senest 29.august til olav@vind.no:,mob 98408023. Navn, telefon/epost og ønsket tidspunkt for busstur må oppgis. Endelig bekreftelse sendes til alle påmeldte.

Arne Fredrik Lånke

Lenker