Skorveheia Vindpark

Bilde; fotomontasje

Antall vindmøller: 9
Åpnes: 2020
Effekt: 36 MW
Produksjon: 95 GWh
Tilsvarer forbruket til: 5 000 husholdninger Eierselskap: Norsk Vind Energi AS

Vindkraft til innbyggerne i Flekkefjord og Kvinesdal
Skorveheia Vindpark i Flekkefjord kommune, er planlagt like sør for riksvei 44, om lag to kilometer øst for Kvanvik.

Vindparken har en planlagt størrelse som vil kunne gi en årlig produksjon på om lag 95 GWh, tilsvarende årsforbruket til omtrent 5000 husholdninger. Vindparken kan dermed anslagsvis dekke strømforbruket til nesten alle innbyggerne i både Flekkefjord og Kvinesdal kommuner.

Vindforholdene langs høydedraget ved Skorveheia er gode sammenliknet med andre mulige lokaliteter i Vest-Agder. Basert på foreløpige målinger samt langtidsdata fra Lista Fyr estimeres vindhastigheten til 7,8-8.0 m/s i området hvor det er aktuelt å plassere vindmøllene.

Skorveheia Vindpark fikk konsesjon av NVE i desember 2013, stadfestet av Olje- og Energidepartementet april 2015.

Status

Dette er en statusmelding

No items found.

Lenker