Skorveheia vindkraftverk

Antall vindturbiner: 8

Antall km veg: 5,3

Installert effekt: 45 MW

Midlere årsproduksjon: 145 GWh

Tilsvarer forbruket til: 9 000 husholdninger

Eierselskap: Norsk Vind AS

Bygge- og prosjektledelse: Norsk Vind AS

Driftansvarlig: Norsk Vind AS

MTA- og detaljplan: Prosjektets MTA- og detaljplan kan finnes på NVE sine hjemmesider: Trykk her

3D-visualisering av vindkraftverket: Trykk her        (Bruksanvisning)

Skorveheia vindkraftverk er lokalisert i Flekkefjord kommune, om lag to kilometer øst for Kvanvik. Vindkraftverket vil med 45 MW installert effekt vil kunne levere en årlig midlere produksjon på 145 GWh, som tilsvarer forbruket til om lag 9 000 husholdninger. Dette er tilsvarer forbruket til samtlige husstander i Flekkefjord, Kvinesdal og Lund kommune til sammen.

Nettilknytningen for Skorveheia vindkraftverk omfatter en 66kV kraftledning på 1,8 kilometer fra transformatorstasjonen i planområdet frem til et nytt koblingsanlegg som skal etableres ved Midtfjellse.

Prosjektets MTA- og detaljplan er godkjent av NVE, men er påklaget. Klagesaken er oversendt olje- og energidepartementet for behandling.

Status

31. januar 2020:

Turbinmontasjearbeidene skrider sakte men sikkert framover og vi bikket halvveis (35 stk) i midten av januar. Totalt er 20 turbiner på Eikeland-Steinsland nå montert, dvs. totalt 38 stk medregnet Skinansfjellet. I tillegg blir E50 og E69 forhåpentligvis ferdigstilt ila helgen.

Hovedkranene forventes å starte på Gravdal i mars og ferdigstille siste turbin i løpet av mai.

John Amund Lund

Fagansvarlig Wind&Site / Prosjektleder

Lenker