Skorveheia vindkraftverk

Bilde; fotomontasje

Antall vindmøller: 9
Åpnes: 2020
Effekt: 36 MW
Produksjon: 95 GWh
Tilsvarer forbruket til: 5 000 husholdninger
Eierselskap: Norsk Vind AS

Vindkraft til innbyggerne i Flekkefjord og Kvinesdal

Skorveheia Vindpark i Flekkefjord kommune, er planlagt like sør for riksvei 44, om lag to kilometer øst for Kvanvik.

Vindparken har en planlagt størrelse som vil kunne gi en årlig produksjon på om lag 95 GWh, tilsvarende årsforbruket til omtrent 5000 husholdninger. Vindparken kan dermed anslagsvis dekke strømforbruket til nesten alle innbyggerne i både Flekkefjord og Kvinesdal kommuner.

Vindforholdene langs høydedraget ved Skorveheia er gode sammenliknet med andre mulige lokaliteter i Vest-Agder. Basert på foreløpige målinger samt langtidsdata fra Lista Fyr estimeres vindhastigheten til 7,8-8.0 m/s i området hvor det er aktuelt å plassere vindmøllene.

Skorveheia Vindpark fikk konsesjon av NVE i desember 2013, stadfestet av Olje- og Energidepartementet april 2015.

Status

4. august 2019:

Vindkraftverket begynner nå virkelig å ta form med 8 komplette turbiner, og ytterligere 18 påstartede tårn. Den 3.august ble den første turbinen satt i prøvedrift som betyr at de første kilowattimene fra anlegget nå har blitt levert inn på kraftnettet!

I midten av juli ble de siste turbinfundamentene ferdigstilt og aktivitetene utover høsten vil hovedsakelig være begrenset til transport, installasjon og idriftsettelse av vindturbiner.

Søndag 1. september arrangeres det åpen dag ifm installasjonsarbeidene. Oppmøte i gymsalen på Vikeså Skule kl 10, hvor det vil bli lett bevertning og gitt informasjon om utbyggingen. Deretter omvisning med buss;

Avganger 12.00 og 14.00.

Påmelding senest 29.august til olav@vind.no:,mob 98408023. Navn, telefon/epost og ønsket tidspunkt for busstur må oppgis. Endelig bekreftelse sendes til alle påmeldte.

No items found.

Lenker