Svarthammaren

Antall vindmøller: 30 - 40
Effekt:
200 MW
Produksjon:
600 GWh
Tilsvarer forbruket til:
ca. 35 000 husholdninger
Prosjektstatus:
Konsesjonssøknad sendt til NVE

Prosjektet er lokalisert i Snillfjord kommune, på et fjellplatå rett nord for Krokstadøra. Det vil etableres en nettilknytning fram til Statnetts transformatorstasjon i Snilldal.

Status

31. januar 2020:

Turbinmontasjearbeidene skrider sakte men sikkert framover og vi bikket halvveis (35 stk) i midten av januar. Totalt er 20 turbiner på Eikeland-Steinsland nå montert, dvs. totalt 38 stk medregnet Skinansfjellet. I tillegg blir E50 og E69 forhåpentligvis ferdigstilt ila helgen.

Hovedkranene forventes å starte på Gravdal i mars og ferdigstille siste turbin i løpet av mai.

Arne Fredrik Lånke

Prosjektutvikler

Lenker