Svarthammaren

Antall vindmøller: 30 - 40
Effekt:
200 MW
Produksjon:
600 GWh
Tilsvarer forbruket til:
ca. 35 000 husholdninger
Prosjektstatus:
Konsesjonssøknad sendt til NVE

Prosjektet er lokalisert i Snillfjord kommune, på et fjellplatå rett nord for Krokstadøra. Det vil etableres en nettilknytning fram til Statnetts transformatorstasjon i Snilldal.

Status

Per Ove Skorpen

Daglig leder

Lenker