Tellenes vindkraftverk

Antall vindmøller: 50
Åpnet: 2017
Effekt: 160 MW
Produksjon: Ca. 520 GWh
Tilsvarer forbruket til: 25 000 husholdninger

Prosjektutviklere: Zephyr og Norsk Vind
Eierselskap: BlackRock
Drift; Arise

Kraftkjøper: Google

Internasjonale krefter i prosjektet

Vindparken er plassert i heiområdet rundt ilmenittgruven på Tellenes i Sokndal og Lund kommuner. Det estimeres at parken vil gi en årlig kraftproduksjon på ca. 520 GWh, noe som tilsvarer strømforbruket til ca. 25 000 eneboliger. I juni 2016 ble prosjektet kjøpt av det internasjonale pensjonsfondet BlackRock.

Google kjøper kraft fra Tellenes i 12 år

Teknologiselskapet Google har inngått avtale om å kjøpe hele kraftproduksjonen til Tellenes Vindpark for en periode på 12 år, for å forsyne sine europeiske datasentre med fornybar energi. Googles virksomhet er 100 % karbonnøytral, og dette er selskapets første vindkrafttransaksjon i Norge, og foreløpig selskapets største fornybartransaksjon i Europa.

Avtalen er mulig takket være Europas stadig mer integrerte energimarked, og spesielt Skandinavias Nord Pool-marked, som gir Google anledning til å kjøpe fornybar energi med opprinnelsesgarantier fra Norge og konsumere tilsvarende mengde kraft andre steder i Europa.

Status

No items found.

Lenker