Tellenes Vindpark

Antall vindmøller: 50
Åpnet: 2017
Effekt: 160 MW
Produksjon: Ca. 520 GWh
Tilsvarer forbruket til: 25 000 husholdninger

Prosjektutviklere: Zephyr og Norsk Vind Energi
Eierselskap: BlackRock
Drift; Arise

Kraftkjøper: Google

Internasjonale krefter i prosjektet
Vindparken er plassert i heiområdet rundt ilmenittgruven på Tellenes i Sokndal og Lund kommuner. Det estimeres at parken vil gi en årlig kraftproduksjon på ca. 520 GWh, noe som tilsvarer strømforbruket til ca. 25 000 eneboliger. I juni 2016 ble prosjektet kjøpt av det internasjonale pensjonsfondet BlackRock.

Google kjøper kraft fra Tellenes i 12 år
Teknologiselskapet Google har inngått avtale om å kjøpe hele kraftproduksjonen til Tellenes Vindpark for en periode på 12 år, for å forsyne sine europeiske datasentre med fornybar energi. Googles virksomhet er 100 % karbonnøytral, og dette er selskapets første vindkrafttransaksjon i Norge, og foreløpig selskapets største fornybartransaksjon i Europa.

Avtalen er mulig takket være Europas stadig mer integrerte energimarked, og spesielt Skandinavias Nord Pool-marked, som gir Google anledning til å kjøpe fornybar energi med opprinnelsesgarantier fra Norge og konsumere tilsvarende mengde kraft andre steder i Europa.

Status

31. mai 2019:

29. april ble en merkedag da dette var dagen hvor de første turbinkomponentene ankom vindkraftverket. De første ukene med turbintransport har gått greit for seg, og denne uken kom man også i gang med transport av tårnseksjoner, via lekterfrakt fra Kaupaneset til Langholmen. Selve bladtransportene er planlagt startet opp ila neste uke.

En annen viktig milepæl neste uke blir oppstart turbininstallasjon på Skinansfjellet. Selve installasjonen vil foregå ved at en litt mindre kran løfter på plass turbintrafo (som skal stå plassert i bunnen av turbinen) og de nederste tårnseksjonene.Deretter følger den store 750t kranen på og fullfører installasjonen av tårn, samt nacelle, generator og rotor. Fortrinnsvis vil turbinleverandør montere rotoren (dvs. 3 stk vingeblad + nav) på bakken og løfte hele rotoren i ett løft. Der hvor dette ikke er mulig på grunn av nærliggende høyder e.l. vil ett og ett blad bli løftet av gangen.

For øvrig ble testkjøring gjennomført i Steinsland-området 24. april og nå som kabellegging i Gravdal også er ferdigstilt vil det bli gjennomført testkjøring på Gravdal 5. juni.

Bjerkreim trafostasjon er planlagt satt i drift ila et par uker så alt skal da være klart til å kunne ta imot kraftproduksjonen fra vindkraftverkene etter hvert som turbinene blir montert på løpende bånd det neste halve året. Juni blir med andre ord en svært spennende måned, og vi gleder oss til å snart kunne legge ut bilder av de første installerte turbinene!

No items found.

Lenker