Tellenes vindkraftverk

Antall vindmøller: 50
Åpnet: 2017
Effekt: 160 MW
Produksjon: Ca. 520 GWh
Tilsvarer forbruket til: 25 000 husholdninger

Prosjektutviklere: Zephyr og Norsk Vind
Eierselskap: BlackRock
Drift; Arise

Kraftkjøper: Google

Internasjonale krefter i prosjektet

Vindparken er plassert i heiområdet rundt ilmenittgruven på Tellenes i Sokndal og Lund kommuner. Det estimeres at parken vil gi en årlig kraftproduksjon på ca. 520 GWh, noe som tilsvarer strømforbruket til ca. 25 000 eneboliger. I juni 2016 ble prosjektet kjøpt av det internasjonale pensjonsfondet BlackRock.

Google kjøper kraft fra Tellenes i 12 år

Teknologiselskapet Google har inngått avtale om å kjøpe hele kraftproduksjonen til Tellenes Vindpark for en periode på 12 år, for å forsyne sine europeiske datasentre med fornybar energi. Googles virksomhet er 100 % karbonnøytral, og dette er selskapets første vindkrafttransaksjon i Norge, og foreløpig selskapets største fornybartransaksjon i Europa.

Avtalen er mulig takket være Europas stadig mer integrerte energimarked, og spesielt Skandinavias Nord Pool-marked, som gir Google anledning til å kjøpe fornybar energi med opprinnelsesgarantier fra Norge og konsumere tilsvarende mengde kraft andre steder i Europa.

Status

4. august 2019:

Vindkraftverket begynner nå virkelig å ta form med 8 komplette turbiner, og ytterligere 18 påstartede tårn. Den 3.august ble den første turbinen satt i prøvedrift som betyr at de første kilowattimene fra anlegget nå har blitt levert inn på kraftnettet!

I midten av juli ble de siste turbinfundamentene ferdigstilt og aktivitetene utover høsten vil hovedsakelig være begrenset til transport, installasjon og idriftsettelse av vindturbiner.

Søndag 1. september arrangeres det åpen dag ifm installasjonsarbeidene. Oppmøte i gymsalen på Vikeså Skule kl 10, hvor det vil bli lett bevertning og gitt informasjon om utbyggingen. Deretter omvisning med buss;

Avganger 12.00 og 14.00.

Påmelding senest 29.august til olav@vind.no:,mob 98408023. Navn, telefon/epost og ønsket tidspunkt for busstur må oppgis. Endelig bekreftelse sendes til alle påmeldte.

No items found.

Lenker