Hva? Hvorfor? Hvordan?

Her finner du våre svar på ofte stilte spørsmål.

Hvordan fungerer vindkraft?

Vinden beveger vingene til vindmøllen, som via en rotor driver en generator inne i vindmøllens maskinhus. Derfra overføres den elektriske kraften i kabler og nett til forbrukeren. Alt du trenger å vite om vindkraft til lands og offshore, kan du lese på www.vindportalen.no  

Hvor mye vind må til for at en vindmølle produserer kraft?

Når vindstyrken når 3 m/s (lett bris) starter produksjonen. Maks effekt fås ved omtrent 13 m/s (liten-kuling). Ved vindhastigheter på mer enn 25 m/s (full storm) stanser vindturbinen for å unngå unødig slitasje på maskindelene.

Les mer på www.vindportalen.no

Lager vindmøller mye støy, og hvordan påvirkes fugler og natur av vindparker?

Det er fullt mulig å bygge vindparker som styrker det biologiske mangfoldet i området, og stimulerer til økt bruk til trening og friluftsliv.

Hva er best av vind- og vannkraft?

Vann- og vindkraft fungerer utmerket i samspill. For i vinterhalvåret, når det ligger is på vannmagasinene, blåser det mest på Jæren.

Les mer om hvordan vannkraft og vindkraft utfyller hverandre her.

Er ikke vindkraft en veldig dyr, ulønnsom, oversubsidiert måte å lage strøm på?

Både vannkraft, solkraft, biokraft og vindkraft konkurrerer på lik linje, og får nøyaktig den samme støtten per produsert kilowatt. Vindkraft er altså ikke mer subsidiert enn vannkraft.

Det aller beste beviset på at vindkraft er smart og lønnsomt, er at investorer og banker vurderer det slik, og derfor er villige til å ta risiko for den betydelige investeringen som må til ved en utbygging. At også flere store vannkraft aktører velger å investere i vindkraft er et annet godt eksempel.

Hvorfor velger en industrigigant som Hydro Aluminium å kjøpe strøm fra vindkraftverk?

Hydro Aluminium på Karmøy har inngått en kontrakt på kjøp av nærmere en milliard kilowatt timer per år (1 TWh) i 20 år fremover for å kunne øke sin aluminiumsproduksjon med 70.000 tonn aluminium per år.

De har vurdert de ulike strømprodusentenes tilbud og kommet til at vindkraft er den mest kostnadseffektive og energieffektive løsningen.

Hvorfor kjøper et av verdens største selskap, Google, strøm fra Tellenes vindpark, som er utviklet av Norsk Vind Energi og Zephyr?

Google har forpliktet seg til å forsyne 100 % av sin globale virksomhet med strøm fra fornybare kilder. Dette er Google sin første vindkraftavtale i Norge, og den største til dags dato i Europa. Google har ganske enkelt kommet frem til at vindkraft er det beste alternativet når strøm skal kjøpes og pris-sikres over en periode på 12 år.

Hvorfor har Natur & Ungdom, Bellona og Zero gjennom mange år valgt å støtte Høg-Jæren vindpark?

De har vurdert klimakutt-effekt og ivaretakelse av biologisk mangfold som viktige kriterier for sitt valg og sin støtte. 

Les brev fra miljøroganisasjonene her.