siste nytt

Fakta før valget: Syv spørsmål og svar om vindturbiner

Mange har sterke meninger om vindkraft i Norge, men er de basert på riktig faktagrunnlag?

LEs mer

Hva? Hvorfor? Hvordan?

Lager vindmøller mye støy, og hvordan påvirkes fugler og natur av vindparker?

Vi har samlet opp de vanligste spørsmålene vi har fått og har forsøkt å gi kortfattede svar på disse.

Spørsmål og svar

Fakta før valget: Syv spørsmål og svar om vindturbiner

Mange har sterke meninger om vindkraft i Norge, men er de basert på riktig faktagrunnlag?

LEs mer

Kjøpes vindkraften opp av utenlandske selskaper som ikke betaler skatt i Norge?

Globale selskaper som Google, Apple, IKEA og Facebook med flere, har satt seg som mål å bli 100 % fornybar-baserte i all sin virksomhet, og har begynt å handle deretter.

LEs mer

Vind og vann i perfekt to-spann

Vindkraft og vannkraft utfyller hverandre. De kan samarbeide om å levere mest mulig utslippsfri, energieffektiv og kostnadseffektiv elektrisitet.

LEs mer

London-taxier med vind på tanken – og aluminium fra Karmøy i skjermen

Det er mulig med bærekraft gjennom hele verdikjeden. Her er noen eksempler på hva som er i ferd med å skje i London og hos selskapene Hydro og Norgesgruppen/ASKO.

LEs mer

Råderetten over landarealer beholdes i Norge

Det er feil å hevde at Norge gir fra seg umistelige verdier og råderetten over eget landareal når internasjonale selskaper kjøper kraft fra norske vindparker.

LEs mer

Oljefylket Rogaland bytter ut fossil energi med fornybar vindenergi

Inntil ganske nylig var gasskraftverket på Kårstø i stand til å lage 3 TWh strøm basert på brenning av 6 TWh naturgass.

LEs mer

Det er bare å se på fakta: Etterspørselen vil øke enormt

Det vil bli økt behov for miljøvennlig kraft i årene som kommer. Signalene er mange og sterke, og samsvarer med en økt bevissthet rundt klimamålene.

LEs mer