Vi bidrar til å nå klimamålene!

Denne visjonen er selve fundamentet for vårt arbeid med å utvikle, bygge og drive ren og fornybar energiproduksjon.


20 år med arbeid har gitt resultater
Norsk Vind ble stiftet i 1996, og vi har siden den gang arbeidet kontinuerlig med prosjektering, utvikling, bygging og drift av vindparker i Norge og utlandet. Det har gitt resultater! Bare på Sørvestlandet vil prosjektene våre dekke strømforbruket til 100 000 husholdninger når de er ferdig utbygd.

Det startet med en idé om å redusere utslipp og samtidig sikre fremtidens energiforsyning. I dag, 20 år senere, arbeider vi fortsatt mot dette målet.

Nå er vi klare for mer
For oss har det vært viktig å være involvert i utviklingen av våre vindkraftprosjekter fra A til Å. Dette har ført til at vi i dag har bred erfaring og solid kompetanse innen alle faser av prosjektutviklingen – både på eiersiden og i forhold til drift.

Vi er i dag en av landets største private vindkraftaktører og jobber mot å etablere oss ytterligere i det nasjonale så vel som det internasjonale vindkraftmarkedet.

Vi bidrar til å nå klimamålene!
Prosjektporteføljen vår i Rogaland representerer 50 % av det vedtatte utbyggingsmålet for fornybar energi i Rogaland innen 2020. Det er vi er stolte av! Målet er å skape klimakutteffekt også i resten av landet – og internasjonalt.

Foredling av aluminium til skjermplater for elbilindustrien.

Det er essensielt for planeten at utviklingsland får dekket sine økende energibehov på en bærekraftig måte, med størst mulig andel fornybare energiressurser. Her ønsker vi å gjøre en forskjell, og har allerede ett prosjekt under utvikling i Tanzania, i samarbeid med lokale gründere.

Men også våre vestlige naboer kan nyte godt av vår vindkraft. Vindparkene våre kan i fremtiden levere strøm til England via verdens lengste el-kabel som bygges mellom Kvilldal i Rogaland og Blyth – og dermed bidra til å fase ut kullkraftbasert elektrisitet.

Vi er stolte over at våre vindparker fører til lavere utslipp, og arbeidet vårt fortsetter med uforminsket styrke.