Våre prosjekter

Ren, fornybar energi. Det er hva vi leverer.

Norsk Vind utvikler vindparker, først og fremst i Norge, men også i utlandet. Vi ønsker en aktiv rolle i både bygge- og driftsfasen, og har eierskap i noen av vindparkene vi har utviklet.

Her kan du lese om prosjektene våre, både de som allerede er i drift, samt de som er under bygging eller utvikling.

Vindparker i Norge

Vindparker i utlandet