Våre prosjekter

Ren, fornybar energi. Det er hva vi leverer.

Norsk Vind Energi utvikler vindparker, først og fremst i Norge, men også i utlandet. Vi ønsker en aktiv rolle i både bygge- og driftsfasen, og har eierskap i noen av vindparkene vi har utviklet.

Her kan du lese om prosjektene våre, både de som allerede er i drift, samt de som er under bygging eller utvikling.

Vindparker i Norge

Under utvikling

Sandnes Vindpark

Under utvikling

Skorveheia Vindpark

Under utvikling

Svarthammaren

Under utvikling

Sandøy

Under utvikling

Bergeheia

Under utvikling

Honna vindkraftverk

Under utvikling

Hordavind

Vindparker i utlandet